Nieuws

Hier vindt u het nieuws van de Surplus Groep

Bij publicaties onder het kopje artikelen vindt u ons nieuwsarchief.Nieuws overzicht
 • Jaardocument Surplus gereed

  3-6-2015

  Surplus kan met tevredenheid terugblikken op 2014. Ondanks dat 2014 een moeilijk jaar is geweest, sluiten we af met een klein positief resultaat van ongeveer € 125.000.

  Gepubliceerd bij: Surplus Groep

 • Klusdag als start voor Beweeg- en beleeftuin

  2-5-2015

  Zaterdag 9 mei a.s. van 10 tot 16.00 uur is er een Klusdag bij De Zeven Schakels in Zevenbergen. Minstens 40 vrijwilligers werken 9 mei samen aan het realiseren van een Beleef- en beweegtuin. Zo’n 500 m2 terrein tussen de Doelstraat en De Zeven Schakels transformeert tot een ‘pad met opdrachten’, moestuin en professionele oefentherapietuin met beweegtoestellen. Doordat de tuin niet is afgesloten, is iedereen op ieder moment welkom.

  Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Wonen, Surplus Groep

 • Uitslagen klanttevredenheidsonderzoek

  17-4-2015

  Afgelopen week zijn de resultaten gepresenteerd van het eerder uitgezette klanttevredenheidsonderzoek aangaande de warme maaltijdvoorziening binnen Surplus. Het klanttevredenheidsonderzoek werd eind 2014 uitgezet onder de diverse werkgroepleden met de opdracht om per locatie / afdeling te bekijken of, en zo ja hoe, het onderzoek uitgevoerd ging worden. De resultaten werden verzonden aan Menu Surplus waar deze gebundeld en geanalyseerd zijn. De resultaten zullen gebruikt worden om in overleg met de werkgroepleden te zien waar verbeteringsmogelijkheden liggen.

  Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep

 • Sterke zorg voor kwetsbare ouderen

  12-3-2015

  Het Amphia ziekenhuis, Revant, medisch specialistisch revalidatiecentrum, en zorgorganisaties Avoord Zorg en Wonen, Elisabeth en Surplus hebben op 11 maart 2015 een intentieovereenkomst getekend. De vijf organisaties spreken hiermee af de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. De samenwerking is erop gericht om te voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen. En mocht een ziekenhuisopname toch noodzakelijk zijn, is de samenwerking er vervolgens op gericht om ouderen zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een voor hen geschikte plek.

  Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep

 • Gratis proefmaaltijd aan huis, dat is een Plus!

  12-3-2015

  Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep