Surplus ontvangt eerste Keurmerk Cliëntgestuurde Wijkzuster

Op donderdag 26 januari jl heeft Surplus, als eerste zorgorganisatie in Nederland, het Keurmerk Cliëntgestuurde Wijkzuster ontvangen.

Uitreiking keurmerk

Mevrouw Pauline Smeets, voorzitter van de vaste Kamercommissie VWS, overhandigde Surplus het keurmerk voor het project De Wijkzuster. De overhandiging vond plaats in Nieuwspoort in Den Haag. Het Keurmerk Cliëntgestuurde Wijkzuster is de officiële certificering die de vraagsturing in de zorg waarborgt.

Zekerheid over kwaliteit van dienstverlening
Het project De Wijkzuster is een initiatief van de Regionale Kruisvereniging dat wordt uitgevoerd door Surplus. De wijkzuster werkt vraaggestuurd; de zorgvrager heeft weer de regie in de zorg. Om te bepalen of de wijkzuster echt vraaggestuurd werkt is een toetsingskader waar een keurmerk aan is verbonden, noodzakelijk. In opdracht van de Kruisvereniging heeft CIIO, certificeerder voor professionele dienstverlening, daarom een keurmerk voor vraaggestuurd werken ontwikkeld. Het keurmerk maakt duidelijk dat er echt vraaggestuurd wordt gewerkt. Het geeft de zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening, en dat de cliënt de regie heeft. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, wordt een organisatie drie jaar lang jaarlijks onderzocht. Er worden documenten beoordeeld en er vinden gesprekken plaats met cliënten, partners, zorgteamleden, wijkzusters en leidinggevenden. Het CIIO bepaalt welke organisatie in aanmerking komt voor het keurmerk. Het keurmerk wordt eerst regionaal ingezet, maar als het aan initiatiefnemer de Kruisvereniging (West-Brabant) ligt, straks ook landelijk.

Menselijke normen
In het onderzoek dat het CIIO in het kader van het keurmerk uitvoert, staan met name de menselijke normen centraal. Heeft de cliënt daadwerkelijk de regie in de zorg en ondersteuning? Het is belangrijk dat de wijkzuster de cliënt ondersteunt bij het maken van keuzes en samen met de cliënt bepaalt welke zorg en ondersteuning het meest geschikt zijn. Zij gaat hierbij uit van de eigen kracht van de cliënt en van wat de omgeving nog kan en wil doen.

 • DSC01303.JPG
 • DSC01305.JPG
 • DSC01313.JPG
 • DSC01321.JPG
 • DSC01322.JPG
 • DSC01325.JPG
 • DSC01330.JPG
 • DSC01332.JPG
 • DSC01333.JPG
 • DSC01334.JPG
 • DSC01336.JPG
 • DSC01340.JPG

Publicatiedatum: 26 jan 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep