Medezeggenschap up to date

Cursus over cliëntmedezeggenschap
De Raad van Bestuur van Surplus hecht grote waarde aan cliëntmedezeggenschap. Op dit moment wordt door Stavoor een cursus gegeven aan alle leden van zowel de Centrale als de Lokale Cliëntenraden van Surplus en aan alle betrokken managers, om de cliëntmedezeggenschap binnen Surplus te versterken. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen(WMCZ) wordt uiteraard behandeld, maar vooral ook de wijze waarop vormgegeven kan worden aan de medezeggenschap binnen Surplus, zowel lokaal als centraal. Ook de communicatie tussen management en cliëntenraden is onderdeel van de cursus.

Publicatiedatum: 27 okt 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Groep