HOOM en Surplus bundelen krachten

Versterking keten zorg, welzijn en informele zorg

logo HOOM en logo Surplus

In het totaalpakket dat Surplus kan bieden aan cliënten die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg of welzijn, ontbreekt de specifieke kennis en ervaring die HOOM heeft opgebouwd in het ondersteunen van mantelzorgers en het bieden en organiseren van vrijwilligerszorg, te weten vrijwillige thuishulp, buddyzorg en vrijwillige palliatieve terminale zorg. En juist die kennis is nu nodig. Cliënten worden immers gestimuleerd en waar nodig geholpen bij het zoeken naar zorg of ondersteuning dichtbij huis, buiten het professionele circuit. Surplus en HOOM gaan daarom met ingang van 1 januari 2012 bestuurlijk samen.

HOOM wordt een dochterstichting van Surplus, en blijft onder de naam HOOM haar dienstverlening voortzetten. De bestuurlijke samenwerking is bedoeld om de logische, inhoudelijke verbinding tussen de mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuishulp van HOOM en de welzijns- en zorgtaken van Surplus te versterken. De dienstverlening wordt geoptimaliseerd, de klant wordt er beter van.

HOOM
HOOM staat voor hulp en ondersteuning op maat. In ongeveer twintig West-Brabantse gemeenten ondersteunt HOOM mensen en gezinnen die voor een familielid zorgen. Met praktische en emotionele hulp en door inzet van vrijwillige zorg als de familie het niet alleen aankan. HOOM biedt ook vrijwillige thuishulp als er geen familie is om mantelzorg te verlenen. De sterke vergrijzing die er aan komt, leiden op termijn onherroepelijk tot uitbreiding van de vraag naar mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. Aan de andere kant staat de financiering onder druk. HOOM heeft daarom gezocht naar een oplossing waarbij het eigen gezicht en het authentieke dienstverleningspakket van HOOM op korte termijn minstens op het huidige peil gehandhaafd blijft en in de toekomst reële groeikansen heeft. Maar ook naar een constructie waarin efficiënte bundeling van krachten leidt tot een stevig fundament onder het dienstverleningspakket. Na een periode van verkenning is HOOM uitgekomen bij Surplus.

Surplus
Surplus biedt een gevarieerd pakket aan zorg, welzijn, wonen, comfortdiensten en kinderopvang in West- en Midden-Brabant. Hoewel Surplus vele malen groter is dan HOOM en zelf een gevarieerd zorg- en dienstenpakket in huis heeft, ziet Surplus substantiële meerwaarde in de samenwerking met HOOM. Surplus realiseert zich dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege dementie, in toenemende mate thuis zullen blijven wonen. En dat professionele hulp in de toekomst pas in een later stadium zal kunnen worden gegeven. Om deze redenen ziet Surplus brood in nauwe samenwerking met een organisatie die in een groot deel van hun werkgebied mantelzorgers weet te vinden, aan te spreken en te ondersteunen. En die voorafgaand aan, samen met, of aansluitend op professionele zorg, bij mensen thuis deskundige vrijwilligers kan inzetten, waar dat gewenst of nodig is.

Publicatiedatum: 21 okt 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Groep