Symposium WEL en Surplus

Surplus en Woonstichting Etten-Leur (WEL) organiseren op donderdag 24 maart a.s. het symposium ‘Samenwerken aan een duurzame relatie tussen welzijn, wonen en zorg’.

Ruim een jaar geleden tekenden beide organisaties voor een bestuurlijke samenwerking. Deze intensieve samenwerking heet WenS. WenS is er voor iedereen. Maar wat is de plus van deze krachtenbundeling? Levert het samengaan ook maatschappelijk rendement op? Anders gezegd: wordt de klant werkelijk beter van deze samenwerking? Paul Frissen, Jos van der Lans, Anja Hol en Jet Bussemaker laten daar hun licht over schijnen.

Benaderingen

De visies op het samenwerken aan een duurzame relatie tussen welzijn, wonen en zorg komen ruimschoots aan bod. Zo houdt Paul Frissen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en lid Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling, een presentatie over nut en noodzaak van duurzame samenwerking. Jos van der Lans, publicist en voormalig lid Eerste Kamer Groen Links, staat stil bij nieuwe omgangsvormen tussen burgers en publieke instanties. Anja Hol, voorzitter Raad van Bestuur Kinderopvang Humanitas, geeft haar visie op samenwerking tussen een wooncorporatie en kinderopvang. Jet Bussemaker, Kroonlid van de SER, voorzitter Maatschappelijke Ondernemersgroep, voormalig staatssecretaris Volksgezondheid Welzijn en Sport, geeft haar ideeën over welzijn nieuwe stijl en de kracht van burgers en professionals.

Publicatiedatum: 17 mrt 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Groep