Symposium WEL en Surplus

Samenwerken aan een duurzame relatie tussen welzijn, wonen en zorg. Surplus en Woonstichting Etten-Leur (WEL) organiseren op donderdag 24 maart a.s. het symposium ‘Samenwerken aan een duurzame relatie tussen welzijn, wonen en zorg’. Ruim een jaar geleden tekenden beide organisaties voor een bestuurlijke samenwerking. Deze intensieve samenwerking heet WenS. WenS is er voor iedereen. Maar wat is de plus van deze krachtenbundeling? Levert het samengaan ook maatschappelijk rendement op? Anders gezegd: wordt de klant werkelijk beter van deze samenwerking? Paul Frissen, Jos van der Lans, Anja Hol en Jet Bussemaker laten daar hun licht over schijnen.

Benaderingen
De visies op het samenwerken aan een duurzame relatie tussen welzijn, wonen en zorg komen ruimschoots aan bod. Zo houdt Paul Frissen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en lid Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling, een presentatie over nut en noodzaak van duurzame samenwerking. Jos van der Lans, publicist en voormalig lid Eerste Kamer Groen Links, staat stil bij nieuwe omgangsvormen tussen burgers en publieke instanties. Anja Hol, voorzitter Raad van Bestuur Kinderopvang Humanitas, geeft haar visie op samenwerking tussen een wooncorporatie en kinderopvang. Jet Bussemaker, Kroonlid van de SER, voorzitter Maatschappelijke Ondernemersgroep, voormalig staatssecretaris Volksgezondheid Welzijn en Sport, geeft haar ideeën over welzijn nieuwe stijl en de kracht van burgers en professionals.

Surplus
Surplus is een organisatie voor welzijn, zorg, comfort, kinderopvang en wonen in West- en Midden-Brabant. Dankzij de krachtenbundeling binnen Surplus kunnen deze onderdelen kleinschalig worden georganiseerd, dichtbij de klanten. Surplus focust op twee ketens: een keten wonen, welzijn en zorg en een keten jeugd. De keten wonen, welzijn en zorg bestaat uit arrangementen voor mensen die welzijns- of zorgdiensten nodig hebben, zowel thuis als intramuraal. De keten jeugd omvat allerlei diensten voor kinderen, jongeren en hun familie.

Woonstichting Etten-Leur
WEL bouwt en verhuurt woonruimte in allerlei soorten en maten. Sommige bewoners kiézen voor een huurwoning, anderen zijn er op aangewezen. Voor WEL maakt dat geen verschil. WEL is op drie plaatsen actief: in de woning, in de wijk en in de gemeenschap. Ze wil mensen een goed en betaalbaar dak boven het hoofd bieden, in een omgeving waarin zij zich prettig voelen. In elke fase van het leven. WEL exploiteert ook voorzieningen waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze kunnen ontspannen en van waaruit zorg- en dienstverlening kan plaatsvinden. WEL is in de buurt, denkt mee en helpt waar nodig een handje.

Publicatiedatum: 17 mrt 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Groep