Eerste stap naar bestuursoverdracht Samenwerking De Duynsberg en Surplus

Zevenbergen – 24 februari 2011 tekenen het bestuur van Surplus en het bestuur van De Duynsberg een intentieovereenkomst tot vergaande samenwerking. Dit is de eerste officiële stap op weg naar de overdracht van het bestuur van De Duynsberg aan Surplus. Samenwerking met Surplus betekent een verbreding van zorg, welzijns- en gemaksdiensten en daarmee zal de Duynsberg goed voorbereid zijn op de bewoners van de toekomst.

Onderzoeken, adviezen, notities en overleg met allerlei stakeholders tonen dat intensieve samenwerking van stichting De Duynsberg met een andere partij noodzakelijk is. Stichting Surplus is als gewenste partner uit een selectieprocedure naar voren gekomen. Naast de verbreding van welzijns- en gemaksdiensten kan De Duynsberg o.a. gebruik maken van de kennis en diensten die er binnen het concern Surplus bestaan. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve domotica. Ook het vastgoed kan verder ontwikkeld worden. Ruime levensloopbestendige appartementen hebben de toekomst.

Overdracht bestuur
De komende maanden onderzoeken beide stichtingen of de uitgesproken intentie ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt de gedachte aan een overdracht van het bestuur van stichting de Duynsberg aan het bestuur van Surplus uitgesproken.

De Duynsberg
Het in Tilburg gevestigde De Duynsberg heeft het predicaat van Senioren Residenties Nederland, wat betekent dat de Duynsberg luxueus wonen met service en zorg naar wens levert aan haar bewoners. Serviceflat De Duynsberg bestaat uit een serviceflat met 240 huurappartementen en een aparte afdeling verzorging met 40 appartementen. Duynsstaete is een koopappartementencomplex met een Vereniging van Eigenaren. Het is een zelfstandig complex waaraan door de Duynsberg diverse diensten wordt geleverd.

Surplus
Surplus is een regionale stichting voor zorg, wonen, welzijn, comfort, kinderopvang en wonen in West- en Midden-Brabant. Dankzij de krachtenbundeling binnen Surplus kunnen deze onderdelen kleinschalig worden georganiseerd, dichtbij de klanten. Samenwerking met De Duynsberg geeft een krachtige impuls aan Surplus Comfort. De divisie Surplus Comfort richt zich op de mensen die het levenspatroon, de hoge levensstandaard dat ze gewend waren, willen voortzetten. In Tilburg beschikt Surplus over haar thuiszorgorganisatie De Zorgverlener.


E I N D E   P E R S B E R I C H T

Indien u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met: de heer
drs. B.I. Awad MBA-H,  voorzitter van de Raad van Bestuur van Surplus, via het telefoonnummer 0168 33 18 58 of de heer L.D. de Graaf, directeur De Duynsberg, via het telefoonnummer 013 46 83 39 39

Publicatiedatum: 24 feb 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Groep