Samen voor Bergen op Zoom en Steenbergen

‘Samen voor Bergen op Zoom en Steenbergen’ is de naam van een stichting in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).

Het is een netwerk van lokale Samen voor stichtingen en één landelijk ondersteunende organisatie. Het verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Met winst voor alle betrokken partijen. Zo wordt bijgedragen aan een hechtere samenleving.

Surplus vindt samenwerking tussen partijen en de vertegenwoordiging van het maatschappelijk veld enorm belangrijk.

http://www.samenvoorderegio.nl/