Samen voor Bergen op Zoom

‘Samen voor Bergen op Zoom’ dat is de naam van een nieuwe stichting, sinds januari 2011, in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO).

De gemeente Bergen op Zoom en het bedrijfsleven richtten deze stichting op om vraag en aanbod van bedrijven, instellingen en verenigingen bij elkaar te brengen. Hierbij kan het gaan om het leveren van hand- en spandiensten, overdracht van kennis, leveren van middelen als een computer of folders. Surplus vindt samenwerking tussen bedrijfsleven en het maatschappelijk veld enorm belangrijk. Drs. B.I. Awad (voorzitter raad van bestuur Surplus) is voorzitter van de stichting Samen voor Bergen op Zoom. Drs. C.M.E. Dierick (projectmanager strategie en beleid Surplus) heeft zitting in de Raad van Advies.
 
Samen voor Betrokken Ondernemen is hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties in gemeenten. We verbinden bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten in  concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Met winst voor alle betrokken partijen. Zo dragen we bij aan een hechtere samenleving.

http://www.samenvoorbetrokkenondernemen.nl

Publicatiedatum: 23 jan 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Groep