Support

Via deze pagina kunt u een programma teamviewer opstarten.
Met dit programma is het voor de ICT Supportdesk mogelijk om op uw scherm mee te kijken en u zo te helpen.

Klik hier om teamviewer op te starten

Klik hierna op "uitvoeren" en daarna nogmaals op "uitvoeren"

Teamviewer schermafbeelding

Geef het ID-nummer en het wachtwoord door aan de supportmedewerker.