Opleidingen

Niet meer naar school en toch een landelijk erkend diploma halen. Praktijk gestuurd leren vanuit de leefwereldbenadering in een leergemeenschap.

Woonzorgcentra en thuiszorgteams vormen leergemeenschappen. In deze leergemeenschappen leer je volgens het Praktijk gestuurd model vanuit de ervaringen van de relevante praktijk. Je gaat niet meer naar school. De docenten van STOC (toonaangevend trainings- en opleidingsinstituut in de sector zorg en welzijn) en andere experts zijn in de leergemeenschap aanwezig om het leren te faciliteren.
Je wordt tevens ondersteund door professionele werkbegeleiders van Surplus Zorg. 

BOL : Beroepsopleidende leerweg  : leren en werken

Bij Surplus Zorg kun je voor de volgende BOL- opleidingen stage lopen:

  • Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)
  • Verzorgende (niveau 3)
  • Verpleegkundige (niveau 4 en niveau 5)
  • MMZ: Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en niveau 4)

BBL : Beroepsbegeleidende leerweg : werken en leren
Bij een BBL- opleiding werk je volgens een contract en volg je onderwijs binnen de leergemeenschap. Je krijgt een salaris.
Bij Surplus Zorg kun je de volgende BBL- opleidingen volgen:

  • Helpende Zorg & Welzjin (niveau 2)
  • Verzorgende (niveau 3)
  • Verzorgende IG & Welzijn (niveau 3)
  • Verpleegkundige (niveau 4)

Heb je belangstelling voor een BOL stageplaats bij Surplus meld je dan daarvoor aan bij het RBB West-Brabant, mail dan naar rbb@partnersinopleiden.nl
Heb je belangstelling voor een BBL- opleidingsplaats, kijk op deze website naar onze actuele opleidingsvacatures of stuur/mail een open sollicitatie naar opleidingen@surplus.nl
Vermeld in je brief voor welke opleidingsvacature je belangstelling hebt en wat je motivatie is. Voeg ook je cv toe.
 
Wil je eerst meer informatie, meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst, mail naar opleidingen@surplus.nl of bel met onze adviseurs Leren & Ontwikkelen, tel 0168 35 05 00

Praktijkgestuurd leren
Surplus biedt in samenwerking met STOC het opleidingsmodel  van Praktijk gestuurd leren aan. Momenteel wordt al in twee  leergemeenschappen Praktijk gestuurd geleerd en zijn we op weg om  dit model Surplusbreed te realiseren.

Je werkt en leert als leerling-werknemer 24 uur per week binnen Surplus Zorg in een leergemeenschap volgens het model Praktijk gestuurd Leren. Dit betekent dat je als student leert vanuit ervaringen in een relevante praktijk.
Je gaat niet meer naar school, de docenten van het het STOC en andere relevante experts zijn in de leergemeenschap aanwezig om het leren te faciliteren. Je draagt zo vanaf je eerste dag je steentje bij aan kwalitatieve zorg en persoonlijke aandacht. Je leert binnen je leergemeenschap in kleinschalige, zelforganiserende teams hoe we zorg dagen voor het welbevinden van onze cliënten, samen met hun familie en mantelzorgers.