Opleidingen

Niet meer naar school en toch een landelijk erkend diploma halen. Praktijk gestuurd leren vanuit de leefwereldbenadering in een leergemeenschap.

Woonzorgcentra en thuiszorgteams vormen leergemeenschappen. In deze leergemeenschappen  leer je volgens het Praktijk gestuurd model vanuit de ervaringen van de relevante praktijk. Je gaat niet meer naar school, de docenten van  het ROC WB Kellebeek zijn in de leergemeenschap aanwezig om het onderwijs aan te bieden. Mogelijk start je nog in de  reguliere opleiding waarbij je tijdens de opleiding de overgang maakt naar het  praktijk gestuurd leren.
 Je wordt altijd ondersteund door professionele werkbegeleiders van Surplus Zorg. 

BOL : Beroepsopleidende leerweg  : leren en werken

Bij Surplus Zorg kun je voor de volgende BOL- opleidingen stage lopen:

  • Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)
  • Verzorgende (niveau 3)
  • Verpleegkundige (niveau 4 en niveau 5)
  • MMZ: Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en niveau 4)

BBL : Beroepsbegeleidende leerweg : werken en leren
Bij een BBL- opleiding werk je volgens een contract en volg je onderwijs binnen de leergemeenschap. Je krijgt een salaris.
Bij Surplus Zorg kun je de volgende BBL- opleidingen volgen:

  • Helpende Zorg & Welzjin (niveau 2)
  • Verzorgende (niveau 3)
  • Verzorgende IG & Welzijn (niveau 3)
  • Verpleegkundige (niveau 4)

Heb je belangstelling voor een BOL stageplaats bij Surplus meld je dan daarvoor aan bij het RBB West-Brabant, mail dan naar rbb@partnersinopleiden.nl
Heb je belangstelling voor een BBL- opleidingsplaats kijk  op deze website naar onze actuele opleidingsvacatures of stuur/mail een open sollicitatie naar werken@surplusgroep.nl
Vermeld in je brief voor welke opleidingsvacature  je belangstelling hebt en wat je motivatie is. Voeg ook je cv toe.
 
Wil je eerst meer informatie, meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst, mail naar werken@surplusgroep.nl of bel  met onze adviseurs Leren & Ontwikkelen, tel 0168 35 05 00

Van Regulier naar Praktijkgestuurd leren
Surplus verandert i.s.m. ROCWB Kellebeek  het opleidingsmodel  van Regulier naar Praktijk gestuurd leren. Momenteel wordt al in twee  leergemeenschappen Praktijk gestuurd geleerd  en zijn we op weg om  dit model Surplusbreed te realiseren. Mogelijk start je nog  in de reguliere opleiding  waarbij je  tijdens je opleiding de overgang maakt naar praktijk gestuurd leren.

Praktijk gestuurd leren
Je werkt en leert als leerling-werknemer 24 uur per week binnen Surplus Zorg  in een leergemeenschap volgens het model  Praktijk gestuurd Leren. Dit betekent dat je als student leert vanuit ervaringen in een relevante praktijk.
Je gaat niet meer naar school, de docenten van het  Kellebeek college  zijn in de leergemeenschap aanwezig om het onderwijs aan te bieden. Je draagt  zo vanaf je eerste dag je steentje bij aan kwalitatieve zorg en persoonlijke aandacht. Je leert binnen je leergemeenschap in kleinschalige,  zelforganiserende teams hoe we zorg dagen voor het welbevinden van onze cliënten, samen met hun familie en mantelzorgers.