West- en Midden-Brabant aan de Slimme Zorg

Tijdens een succesvol congres van Brabant Connect op 14 oktober j.l., werden de toepassingsmogelijkheden op het gebied van ICT in de zorg aan geïnteresseerden getoond.

Dankzij de toepassing van ICT kunnen ouderen en chronisch zieken langer thuis wonen en volop deel blijven nemen aan de samenleving. Brabant Connect is een samenwerkingsverband van Surplus, Mextal, ShareCare en hogeschool Avans. De provincie Noord-Brabant investeert in de concrete toepassingen, kennisdeling en bewustwording op het gebied van Slimme Zorg.

Publicatiedatum: 14 okt 2010

Gepubliceerd bij: Surplus Groep