Wijkzuster

‘De Wijkzuster terug’ is een pilot van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, waaraan Surplus en Zorgburo Stip uitvoering mogen geven.

De wijkzuster

Dit doen we in goed overleg met de Huisartsenkring West-Brabant en onder regie van de Kruisvereniging. We zien dit wijkzusterproject als een unieke kans om de regie over wonen, zorg en welzijn daadwerkelijk terug te geven aan de inwoners van West-Brabant.

Surplus ontvangt eerste Keurmerk Cliëntgestuurde Wijkzuster

Folder De wijkzuster, Hét aanspreekpunt        

Meer informatie bij Surplus Zorg

zie ook het artikel: "Inzet van de wijkzuster levert betere zorg op"

 

 

 

Terug naar het overzicht bijzondere projecten