Centrale Cliëntenraad

Surplus vindt inspraak en medezeggenschap van cliënten zeer waardevol.

De centrale cliëntenraad Surplus (CCR) vertegenwoordigt de cliënten van Surplus Zorg en Surplus Welzijn. Binnen Surplus Zorg is voor elke woonzorglocatie en voor de thuiszorgklanten van Surplus Zorg  momenteel een vorm van lokale cliëntenmedezeggenschap actief. Voor de klanten van Surplus Welzijn is geen lokale structuur vormgegeven; deze klanten worden rechtstreeks door de CCR vertegenwoordigd. Om de achterban  welzijn goed te kunnen vertegenwoordigen zoekt de CCR contact  met bestaande platforms en raden.

Wie zijn wij?
De CCR bestaat momenteel uit 10 leden, een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De centrale cliëntenraad behandelt onderwerpen die gevolgen hebben voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Ook heeft de centrale cliëntenraad met regelmaat vergaderingen met bestuurder J. Verbaal.

De CCR heeft momenteel de volgende samenstelling:

van links naar rechts:

Ans Haarhuis, Yasna Tomala, Kees Renne, Els van der Wal (vicevoorzitter), Frie Vermeulen (voorzitter), Marijke Gort (ambtelijk secretaris), Marty Lucas, Ria Brood, Jeanet Notten, Liesbeth Weynen, Clary Wytzes, Jan Roovers.

Lokale cliëntenraden
Alle locaties van Surplus hebben een lokale cliënten- of familieraad. Onderwerpen die locatie gebonden zijn komen hier aan de orde. De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen.

Wat doet de centrale cliëntenraad
De centrale cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles wat met de kwaliteit van welzijn en zorg te maken heeft. Op sommige onderwerpen is verzwaard adviesrecht. Voorbeelden hiervan zijn: het algemeen beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid of hygiëne, behandeling van klachten of wijzigingen in de organisatie. De centrale cliëntenraad geeft advies aan de raad van bestuur en management, door:
• Het verwoorden van de mening van cliënten, door het volgen van cliënttevredenheid.
• Aandacht te hebben voor de kwaliteit van welzijn en zorg die aansluit bij de wensen en de
  eigen regie van de cliënt.
• Het signaleren van structurele klachten.
• Het kritisch volgen van het beleid van Surplus.
• Het afstemmen met de lokale cliënten- en familieraden.
• Deelname aan relevante werkgroepen of commissies zoals de klankbordgroep waardigheid & trots.
• Het uitwisselen van kennis en informatie met andere partijen, zoals cliëntenraden,
  WMO raden en zorgverzekeraars.
• Scholing om kennis up to date te houden.

Contact:  cliëntenraad Surplus
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
E: cliëntenraad@surplus.nl

Agenda

08-05-2019

Besluiten en bespreekpunten
Kernpunten maart april 2019