Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR)

Afgevaardigden uit de ondernemingsraden van de divisies, welzijn, zorg en comfort, vormen samen de Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR)

Deze raad behandelt onderwerpen die voor heel Surplus van belang zijn. Het gaat over strategisch-, financieel-, personeelsbeleid, samenwerking met derden, communicatie en integratie. Vragen, informatie of opmerkingen kunt u stellen, opvragen of melden via gor@surplusgroep.nl