Antonius Abt

Midden in Terheijden vindt u woonzorgcentrum Antonius Abt. Een bijzonder en veelzijdig woonzorgcentrum waar wonen, zorg en welzijn bij elkaar komen. Het is een centrum waar mensen met een lichte tot zware en complexe zorgvraag samen kunnen wonen in gezellige appartementen, kleinschalige woongroepen en aanleunwoningen. De deuren van Antonius Abt staan ook open voor andere bewoners van Terheijden. Zij zijn van harte welkom in het restaurant, het bruin café, de winkel en de kapsalon. Het Antonius Abt beschikt over een belevingstuin die toegankelijk is voor bewoners en hun bezoek. In de tuin zorgen vrijwilligers voor de bloemen en beesten. Antonius Abt is een huis in en van het dorp en biedt vele vormen van zorg en welzijn. Naast deze lokale functie in het dorp Terheijden, heeft het Antonius Abt ook een regionale functie.

Locatie Antonius Abt

Appartementen
De 42 ruime appartementen in Antonius Abt beschikken over eigen voorzieningen zoals een hal, woonkamer, keuken met apparatuur, badkamer voorzien van toilet en één of twee slaapkamers. De appartementen bieden veel privacy, een eigen plek en daarnaast is zorg en ondersteuning altijd aanwezig.

Aanleunwoningen
De aanleunwoningen zijn zelfstandige woonruimten en eigendom van WEL (Woningstichting Etten Leur). Deze ruime woningen beschikken over eigen voorzieningen zoals hal, woonkamer, keuken met apparatuur, badkamer voorzien van toilet en een balkon.
Hoewel een aanleunwoning een zelfstandige woonruimte is, bent u in geval van acute nood 24 uur per dag verzekerd van eerste hulp. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de voorzieningen van Antonius Abt.

Kleinschalig wonen
In het Antonius Abt hebben we een negental verschillende woongroepen. In de gezellige, huiselijke en kleinschalige woongroepen bieden wij zorg aan bewoners met dementie en met gerontopsychiatrische problematiek. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer en maakt gebruik van gezamenlijke woonkamers. Meer informatie over kleinschalig wonen.

  • Afdeling de Kleine Schans; verblijf voor 31 bewoners met psychogeriatrie  problematiek.
  • Afdeling de Haven; verblijf voor 24 bewoners met gerontopsychiatrische problematiek. Daarnaast biedt de afdeling ook nog voor 8 bewoners de Eerstelijnsverblijf zorg aan, bedoeld voor mensen die vanwege een ziekte of aandoening tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dit is een (tijdelijke) opname gericht op observatie/behandeling ten behoeve van diagnostiek, revalidatie of reactivering.
  • Afdeling de Vlonder; De Vlonder is een kleinschalige open woonvorm voor mensen die begeleiding nodig hebben. Binnen deze woonvorm stimuleren we de bewoners om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn, zodat zij betrokken blijven bij de samenleving. De Vlonder biedt 24 uur per dag de mogelijkheid tot zorg.

Dagbehandeling
Bij de dagbehandeling komt men een aantal dagen per week samen met andere ouderen. Men ontvangt professionele begeleiding en/of verzorging in een plezierige en ontspannen sfeer. Men kan meedoen aan verschillende activiteiten zoals koken, samen eten, ontspannen en bewegen.

Vrijwilligerswerk                                                                           
Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor het Antonius Abt. Momenteel zijn er ruim 100 vrijwilligers actief binnen onze locatie. Binnen het Antonius Abt bieden de vrijwilligers een welkome ondersteuning voor de zorg en andere activiteiten voor onze cliënten. Hierdoor kan er meer kwaliteit en aandacht worden geboden aan diverse activiteiten. Zonder vrijwilligers zouden sommige activiteiten niet eens mogelijk zijn!

U kunt bij het Antonius Abt vrijwilligerswerk doen in de woonzorgcentra. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 076-5932910

Medezeggenschap                                                                                                               
De cliënten van woonzorgcentrum Antonius Abt zijn vertegenwoordigd in de cliëntenraad. 
De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan en valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen. Onze locatie heeft een eigen cliëntenraad en is er om de belangen van de cliënten van het Antonius Abt te behartigen. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het management van het Antonius Abt en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De voorzitter van de onze cliëntenraad is tevens secretaris van de  Centrale Cliëntenraad van Surplus. De Centrale Cliëntenraad van Surplus is het aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur van Surplus en adviseert over het beleid waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk is.

U kunt de cliëntenraad bereiken via de receptie van Antonius Abt of via krompa@ziggo.nlNieuws van deze locatie

Contact

Bezoekadres:
Dorpsplein 1
4844 CM Terheijden

Toon op kaart

Tel: 076 593 29 10
E-mail