Uit de uitkering dankzij samenwerking gemeente Breda en Surplus

Het afgelopen jaar zijn 18 Bredanaars met een bijstandsuitkering succesvol aan het werk gegaan bij Surplus. Deze succesvolle samenwerking onder de naam ‘Zorg voor de zorg’ heeft begin 2018 vorm gekregen en wordt in 2019 voortgezet.

Aanleiding voor de samenwerking is de toenemende vraag naar medewerkers in de zorg en de wens van de gemeente om mensen uit de bijstand te helpen aan een betaalde baan.

Aan het werk
Goede zorg toegankelijk houden voor iedereen die dit nodig heeft is een belangrijke opgave voor Breda. Daarnaast zet Breda zich in om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Wethouder Boaz Adank: “Wij zijn er allemaal bij gebaat dat dit soort initiatieven slagen. Door het opleiden van kandidaten uit het participatiebestand geven we niet alleen invulling aan het sectorplan “Zorg en Welzijnspact West-Brabant”, we begeleiden hen ook naar een (gekwalificeerde) baan. We zien dat deze stap naast een eigen inkomen vaak ook nieuwe vaardigheden, nieuwe contacten en meer zelfvertrouwen oplevert”.

Zorgpact West-Brabant
De samenwerking tussen Surplus en de gemeente Breda maakt onderdeel uit van een groter plan, Zorgpact West-Brabant. Hierin werken verschillende zorgorganisaties en overheidsinstellingen samen aan manieren om mensen aan het werk te krijgen in de zorgsector. Aanleiding hiervoor is de toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorg. De toename van de personele vraag is onder andere het gevolg van de groei van het aantal mensen met een zorg-/ondersteuningsvraag en de complexiteit van deze ondersteuningsbehoeften als gevolg van de vergrijzing in Nederland én een hogere uitstroom en beperkte instroom van medewerkers in de zorg. Wethouder Miriam Haagh: “Om te voorkomen dat kwaliteit van zorg in het geding komt en de werkdruk bij medewerkers te hoog wordt, is het noodzakelijk om blijvend kandidaten te werven en op te leiden. Het project ‘Zorg voor de zorg’ waarbij Surplus en de gemeente Breda nauw samenwerken is een van de uitwerkingen hiervan. En een hele succesvolle! We zetten dit in 2019 graag door.”

Ontwikkelkansen
De medewerker staat bij de invulling van het werk centraal. Er wordt goed gekeken naar hetgeen iemand kan en wil; maatwerk dus. De meeste kandidaten stromen in via de thuisondersteuning. Vijf kandidaten zijn in de loop der tijd doorgestroomd naar de opleiding tot leerling verzorgende IG. “Ik ben dan ook onder de indruk van het doorzettingsvermogen en de veerkracht van deze vrouwen, ze zijn een voorbeeld voor velen” aldus Anton van Mansum, voorzitter raad van bestuur Surplus.

Feestelijk moment
Vanmiddag kwamen onder andere de 18 collega’s, wethouder Miriam Haagh en wethouder Boaz Adank bijeen op locatie Elisabeth. Onder het genot van een lunch hebben ze samen gesproken over de gezamenlijke prestatie die geboekt zijn en de inzet en toewijding van alle 18 Bredanaars die nu werkzaam zijn bij Surplus.

Breda, 28 februari 2019

Publicatiedatum: 28 feb 2019

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep