Gedeputeerde Swinkels ziet wijkzuster en samen leren als juweeltjes

Door Jan Willem van Bodegom

Kruisvereniging Noord-Brabant timmert stevig aan de weg. Dankzij de kruisvereniging keerde tien jaar geleden de wijkzuster terug in West-Brabant. Ruim een jaar geleden werd op initiatief van de kruisvereniging het ‘samen leren’ ingevoerd. Redenen voor gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant om vrijdagmiddag 30 november een bezoek te brengen aan het kantoor van de kruisvereniging in Roosendaal.

Door leden van de kruisvereniging, wijkzusters, zorgorganisaties, docenten en studenten werd de gedeputeerde uitgebreid bijgepraat over beide initiatieven. Twee wijkzusters vertelden Swinkels dat zij meer voldoening uit hun werk halen dan als wijkverpleegkundige. Onafhankelijk van de zorgaanbieders onderzoeken zij wat het beste is voor de cliënt. Door in een vroegtijdig stadium een vertrouwensband op te bouwen, lukt het zelfs om mensen die zorg mijden te helpen. Door de administratielast staat dit laatste wel onder druk, gaven zij de gedeputeerde mee.

Een ander probleem in de zorg is een tekort aan personeel. De kruisvereniging heeft een oplossing bedacht om de opleiding Zorg & Welzijn aantrekkelijker te maken voor studenten, docenten en anderen. De studenten krijgen niet langer les in een schoolgebouw, maar op de werkvloer. Daarom wordt niet meer gesproken over studenten, maar over Collega’s In Opleiding. Inmiddels krijgen 186 CIO’s op elf zorglocaties les. Bij die lessen worden ook de professionals van de zorginstellingen, de vrijwilligers en zelfs de bewoners en mantelzorgers betrokken. De bedoeling is dat iedereen leert van elkaar om zo samen de zorg beter te maken.

Gedeputeerde Swinkels was zeer onder de indruk van beide initiatieven. Hij noemde zowel de wijkzuster als het samen leren een juweeltje. Ze passen volgens hem allebei prima in het project Samen Stérk. Dat is een community vanuit de provincie Noord-Brabant waarbij goede initiatieven worden geholpen om zich verder te ontwikkelen. Swinkels zou graag zien dat zowel de wijkzuster als het samen leren wordt uitgerold in andere delen van Brabant en eigenlijk in heel Nederland. De gedeputeerde is daarbij geen voorstander van schaalvergroting, maar ziet meer in het kopiëren van de initiatieven door anderen om de kleinschaligheid te bewaren. “Hiermee kunnen we de wereld stukken mooier maken”, sloot Swinkels af, waarna hij samen met de twee CIO’s Krista en Miranda het nieuwe logo van ‘samen ontmoeten, leren en beleven’ mocht onthullen.


Publicatiedatum: 1 dec 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep