Buurtbemiddelingsprojecten Oosterhout / Geertruidenberg ontvangen Plus-certificaat

Vanaf november 2018 is aan Buurtbemiddeling Oosterhout en Geertruidenberg het Plus-certificaat toegekend. Dit wil zeggen dat aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan en dat de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling op juiste wijze worden geïmplementeerd. Sinds 2011 voert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de landelijke overkoepelende organisatie, de kwaliteitstoets buurtbemiddeling uit. Een onafhankelijke commissie beoordeelt buurtbemiddelingsprojecten met behulp van 11 kwaliteitscriteria.

Inzet Buurtbemiddeling
Alle inwoners van de gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout die in een conflictsituatie met hun buren zitten, kunnen kosteloos gebruik maken van Buurtbemiddeling. Er is een goed getraind team van vrijwilligers aanwezig, die indien nodig belangeloos kunnen bemiddelen tussen buren. Surplus voert de projecten uit in opdracht van de beide gemeenten en woningcorporatie Thuisvester. Er is een nauwe samenwerking met de politie.

Publicatiedatum: 12 nov 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep