Bestuursverslag en jaarrekening 2017 vastgesteld.

Elk jaar brengt Surplus een jaarrekening en een bestuursverslag uit. Beide zijn bedoeld om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. In het bestuursverslag is vooral terug te vinden welke beleidsmatige en inhoudelijke zaken aan de orde zijn geweest, in de jaarrekening zijn de financiële resultaten terug te vinden. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de accountant, en zowel de jaarrekening als het bestuursverslag zijn goedgekeurd door de raad van toezicht. De goedkeuring en publicatie is wat later dan gebruikelijk. Dat komt oa omdat dit de eerste keer na de fusie is dat de jaarrekening en het verslag zijn opgesteld. Het was nog een hele klus om de informatie vanuit drie organisaties te verwerken tot één jaarrekening en één verslag. Ook de controle en goedkeuring duurde daardoor langer.

Inmiddels hebben we het totale verslagleggingstraject volbracht. Benieuwd? Je vindt de jaarrekening en het bestuursverslag van Surplus hier.

Publicatiedatum: 9 jul 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep