Communicatie, meer dan woorden

Dat Surplus informele zorg veel aandacht schenkt aan de medemens is inmiddels wel bekend. Maar ze vergeten daarbij hun eigen vrijwilligers niet! Zo werd op 19 juni een 2-daagse training voor 14 vrijwilligers met bovengenoemd onderwerp, afgesloten.

Communicatie is de kern binnen het werk dat deze vrijwilligers uitvoeren bij Surplus. Bij deze training, die onder de deskundige leiding stond van Ries van den Nieuwenhuizen, lag de nadruk op niet-sturende communicatie, een methode die door hem is ontwikkeld.

Niet-sturende communicatie, dat wil zeggen dat de vrijwilliger een welwillend oor heeft voor zijn/haar cliënt zonder zich inhoudelijk met het verhaal te bemoeien. De meeste mensen hebben namelijk onbewust de neiging om het voortouw te nemen en voorop te lopen in de communicatie. Daardoor komt de cliënt onvoldoende tot zijn recht.
De cliënt bepaalt welke richting zijn/haar verhaal op gaat. Dit onder het motto “Laat mensen práten in plaats van antwoorden geven”.

NSC is een manier van communicatie waarbij de cliënt door de beroepskracht in de gelegenheid gesteld wordt zichzelf op zijn of haar eigen manier te uiten. Het is belangrijk voor cliënten en hun omgeving  om de eigen meningen, gedachten, wensen, behoeften en belevenissen te kunnen uiten. Tijdens de training kregen de vrijwilligers diverse handvatten om een dergelijk gesprek zowel in woorden als in lichaamstaal te voeren.

De nu opgedane vaardigheden dienen in de praktijk verder te worden ontwikkeld. Gezien de inzet en saamhorigheid van de cursisten tijdens deze training kan Surplus hier rustig op vertrouwen.


Mocht u, na het lezen van dit artikel geïnteresseerd zijn, vrijwilligers zijn altijd welkom! Meld u dan aan bij Surplus Informele zorg, Klappeijstraat 44, Oosterhout T: 0162 - 74 86 00 of W: www.surpluswelzijn.nl

Publicatiedatum: 24 jun 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep