Programmamanager Dementie

32-36 uur gemiddeld per week

Dementie is de komende jaren  een actueel thema. In het werkgebied van Surplus is de prognose bijna een verdubbelingen in 2035 van het aantal mensen met dementie. Surplus ziet dementie niet als ziekte maar al een samenlevingsopgaaf.  We vinden het onze rol om vanuit deze maatschappelijke opgave hier een actieve rol in te nemen. Ondersteunen van netwerken en inzetten van de vele actieve vrijwilligers, het optimaliseren van de leefomgeving binnen de muren van onze locaties en  in wijken en kernen voor kwetsbare mensen. Het actief regelen van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun omgeving thuis en in binnen de zorgcentrums.  70% van alle mensen met dementie woont thuis. Dat vraagt om een visie, hoe om te gaan met deze dynamiek in de samenleving.

Surplus  is een ambitieuze organisatie op het gebied van zorg en welzijn. Die ambitie blijkt uit onze passie voor goede zorg en welzijn voor al onze klanten. We geloven dat het altijd beter kan en doen er alles aan dit ook voor elkaar te krijgen. We werken mee aan vele projecten in de regio die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Surplus is op zoek naar een Programmamanager Dementie, een nog verder uit te werken nieuwe functie binnen onze organisatie. Je bent de regisseur op het thema dementie en draagt bij aan nieuwe ontwikkelingen en onderzoek door onder andere deelname aan landelijke en lokale pilots.

Wat ga je doen?
Het doel van deze nieuwe functie binnen Surplus is om een antwoord te ontwikkelen op de vraag: Hoe om te gaan met de dynamiek in de samenleving rondom het thema dementie, samen met burgers, professionals binnen de in- en externe keten.

Dit bereik je o.a. door de verbinding te leggen tussen de verschillende medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers die werkzaam zijn binnen de diverse zorg- en welzijnslocaties binnen Surplus. 
* Je ontwikkelt, in opdracht van de Raad van Bestuur, een strategische koers voor het programma dementie en initieert een tactisch meerjarenbeleid gebaseerd op deze koers;
* De ontwikkeling van het specialisme dementie t.b.v. coaching, scholing en kennis overdracht aan o.a. sociaal werkers, wijkzusters, de casemanagers dementie valt onder jouw verantwoordelijkheid; 
* Je bent actief betrokken bij in- en externe samenwerkingsverbanden en participeert actief  t.b.v. dementiezorg met als speerpunt het verbinden van de in- en externe dementieketen;
* Je evalueert, op basis van regelmatig onderzoek, nieuwe trends en ontwikkelingen en gesignaleerde kansen voor de uitgezette koers en doet voorstellen voor aanpassingen in de uitgezette koers Je verbindt het onderwerp dementie met bestaande en nieuwe projecten in de gehele organisatie. Dit aanbod is momenteel vaak versnipperd en niet altijd op elkaar afgestemd;
* Je adviseert het management op  tactisch en strategisch niveau op het gebied van dementie, zoals het adviseren over coaching, scholing, samenwerking en kennisoverdracht, en maakt projectplanningen;
 
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een enthousiaste pragmaticus met daadkracht die nauw betrokken is bij het thema dementie. Je werkt zelfstandig, weet de betrokkenen (in- en extern) inspirerend te binden en te boeien, te verwonderen en te enthousiasmeren.  Je  verliest het grote geheel niet uit het oog. Je kunt  initiatieven ontwikkelen, opstarten, organiseren en draagvlak creëren. Je ben een echte waarmaker. Je kunt goed samenwerken, bent overtuigend en hebt doorzettingsvermogen;
* Je hebt een relevante HBO+/WO  opleiding  met kennis van en ervaring op het gebied van netwerken, verbindingen en programmamanagement;
* Je hebt een duidelijke visie en strategisch inzicht op de inhoud en het management van integrale dementiezorg;
* Ontwikkelingen op het gebied van dementie volg je op de voet;
* Je bent een netwerker zowel intern als extern.
* Je bent goed in het verbinden van mensen en optimaliseren van processen op het gebied van welzijn, zorg en extramurale zorg  t.b.v. dementiezorg zodat Surplus integrale zorg biedt;
* Je kunt samen werken aan efficiënte ketenzorg, waarbij het gaat om het behouden en stimuleren van positieve ontwikkelingen en het intensiveren en vernieuwen van de in- en externe samenwerkingsverbanden op het gebied van dementie.

Wat bieden we jou?
Een jaarcontract met zicht op verlenging.
Een zelfstandige functie met potentie en mogelijkheden.
De functie is gewaardeerd conform de  CAO VVT.

De gesprekken zullen plaats vinden op 12 juli 2018.

Reageer vandaag nog!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sander Verschure via de mail: sander.verschure@surplus.nl of telefonisch 06-23719536.
Stuur je motivatiebrief met CV voor 1 juli 2018 t.a.v. Jacqueline Malfait naar werken@surplus.nl . o.v.v. “Vacature Programmamanager Dementie”, referentienummer: 2018/110.
 


 
Aanvullende informatie over de functie en Surplus
Dementie wordt/blijft de komende jaren een actueel thema. In het werkgebied van Surplus is de prognose bijna een verdubbelingen in 2035 van het aantal mensen met dementie. Surplus ziet dit als een maatschappelijke opgave om hier een actieve rol in te nemen. Ondersteunen van netwerken en inzetten van de vele actieve vrijwilligers, het optimaliseren van de leefomgeving in wijken en kernen voor kwetsbare mensen en het actief regelen van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun omgeving.

Surplus  is een ambitieuze zorgorganisatie op het gebied van zorg en welzijn. Die ambitie blijkt uit onze passie voor goede zorg en welzijn voor al onze klanten. We geloven dat het altijd beter kan en doen er alles aan dit ook voor elkaar te krijgen. Specialiseren juichen we toe, zeker op de gebieden die je na aan het hart liggen en ons in het bijzonder interesseren, zoals dementie. Daarnaast werken we mee aan vele projecten in de regio die welzijn en zorg nog beter willen maken. Surplus biedt huishoudelijke ondersteuning tot specialistische verpleging thuis, en diverse welzijnsdiensten en  zorgdiensten: we doen het en we zijn er goed in.

We willen  versterken van wat lokaal en regulier al gebeurt en het maken van de verbindingen tussen de verschillende diensten en afdelingen. Regulier wat kan en specialistisch wat moet.

Ambitie van Surplus t.a.v. zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
• Surplus is actief betrokken in het netwerk waar het gaat om dementie.
• Surplus loopt voorop in landelijke ontwikkelingen en innovatie op het gebied van dementiezorg.
• Surplus is op de hoogte en betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op gebied van welzijn en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
• Surplus maakt optimaal gebruik van nieuwe trends en ontwikkelingen en implementeert deze het dagelijks werk.
• Surplus is de speler als het gaat om verbindingen met andere projecten intern, extern en binnen netwerken.
• Surplus beheerst de hele zorgketen binnen de zorg voor mensen met dementie vanaf het niet pluis gevoel tot aan de laatste fase. Vanuit het oogpunt Welzijn en Zorg.
• Surplus volgt en implementeert de ontwikkelingen op het gebied van de sociale benadering en positieve gezondheid in de werkwijze waardoor een optimale ondersteuning en zorg ontstaat voor mensen met dementie en hun omgeving.
• Surplus schoolt zijn betaalde en onbetaalde medewerkers op het gebied van dementie waardoor optimale ondersteuning en zorg gegeven kan worden aan mensen met dementie en hun netwerk.
 

 


Details
 • Dienstverband:
  Fulltime
 • Reageren kan tot:
  29-6-2018
 • Referentie:
  2018/110
 • Plaats:
  Surplus Breed

DIRECT SOLLICITEREN