Leergemeenschap ontspoorde mantelzorg

Afgelopen schooljaar is op de locatie Leuvenaarstraat een leergemeenschap gestart vanuit de opleiding Social Work van Avans.

Deze eerstejaars leerlingen kregen als thema ontspoorde mantelzorg en zijn onder begeleiding van een docent en Arjan Koreman aan de slag gegaan.

Allereerst zijn ze gaan onderzoeken wat ontspoorde mantelzorg nu precies is? Hoe komt het dat er zo weinig gemeld wordt en is er voldoende bekendheid over ontspoorde mantelzorger? Daaruit bleek dat men name de bekendheid te wensen over liet. Onder andere daar zijn ze mee aan de slag gegaan en hebben zij twee filmpjes gemaakt die helderheid geven over ontspoorde mantelzorg en waar te melden.

Een filmpje met geluid en eenzelfde filmpje ondertiteld. De bedoeling is dat dit filmpje gebruikt kan worden voor scholingsdoeleinde van de professionals, maar ook bij de huisartsen of andere praktijken afgespeeld kan worden. Hiervoor is dan de ondertittelde versie voor gemaakt.

Naast het thema ontspoorde mantelzorg is de leergemeenschap ook gestart met aandacht voor de jonge mantelzorgers. We hopen dat ook volgend jaar weer een actieve groep jongeren van de opleiding zich wil buigen over het Thema Jonge mantelzorgers.

Het was erg leuk, inspirerend en motiverend om met deze groep jongeren te mogen werken en we zijn trots op het behaalde resultaat.

klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken.

 


Publicatiedatum: 4 jun 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep