Kwaliteitsverbetering locatie Elisabeth Centrum

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting, bracht in september 2017 een tweetal bezoeken aan locatie Elisabeth Centrum. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van zorg op een aantal onderdelen verbeterd moet worden. De inspectie heeft op basis van hun bezoek een concept rapport opgesteld. Surplus heeft mogen reageren hierop en inmiddels is het definitieve rapport  vastgesteld door de inspectie. Klik hier voor het rapport. De inspectie verwacht van Surplus dat we binnen drie maanden een resultaatsverslag opstellen waarin we aangeven hoe we binnen locatie Elisabeth Centrum weer volledig voldoen aan de gestelde normen.

Plan van aanpak
Naar aanleiding van deze inspectiebezoeken zijn we ondertussen, in samenwerking met medewerkers en vertegenwoordigers van de cliëntenraad, aan de slag met het uitvoeren van een plan van aanpak. De hoofdlijnen van dit plan van aanpak zijn:

Goede verpleeghuiszorg; meer aandacht voor kwaliteit van leven
Goede verpleeghuiszorg begint met ervoor te zorgen dat de basis op orde is: goede en veilige zorg voor onze verpleeghuisbewoners. Het extra geld dat vorig jaar en in 2018 beschikbaar komt, wordt  ingezet voor meer handen aan het bed. Hard nodig omdat de complexiteit van de zorg die de medewerkers iedere dag bieden steeds zwaarder wordt. Met elkaar werken we aan de volgende onderwerpen:

1.     Nog meer investeren in het opleiden en werven van collega’s en leerlingen.
2.     Medicatieveiligheid: coaching medicijn registratie en bewaring.
3.     Vrijheidsverruimend; scholing  vrijheidsverruimende maatregelen.
4.     Hygiëne: extra inzet schoonmaak in het weekend en constante aandacht voor uiterlijke hygiëne

Fijne werkplek
Er is veel bezuinigd in de zorg en het is moeilijk om nieuwe collega’s te werven. Toch zetten medewerkers zich iedere dag vol passie in voor onze klanten. Het is belangrijk dat er ruimte is voor collega’s om elkaar te leren kennen en kennis en ideeën uit te wisselen. Voldoende collega’s en samenwerking met collega’s of andere partners zorgen ervoor dat we samen het verschil kunnen maken voor onze bewoners. Daarom werken we aan:

1.     Investeren in het opleiden en werven van collega’s en leerlingen en hun begeleiding.
2.     Betere onderlinge samenwerking in de teams.

Vertrouwen in vakmanschap
De complexere zorg vraagt van medewerkers dat ze hun kennis en kunde op niveau houden. Dit doen we door trainingen en opleidingen. En krijgen medewerkers de ruimte om hun passies en talenten in te zetten in hun dagelijkse werk. Daarom investeren we in:

1.     Werken vanuit de bedoeling; namelijk meer aandacht voor de bewoner en zijn /haar naasten. Hun wensen
       ‘zien’ en daarnaar handelen. Minder werken vanuit regels en vinklijstjes.
2.     Ontwikkeling en scholing van medewerkers. Kwaliteitsverpleegkundigen gaan op
        iedere afdeling ondersteuning bieden en medewerkers coachen.

Reageren en informeren
Door middel van een maandelijkse nieuwsbrief informeren we alle betrokkenen over de acties en resultaten binnen locatie Elisabeth. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen met afdeling marketing en communicatie via T 06 - 20 26 44 99 of via communicatie@surplus.nl

Publicatiedatum: 8 jan 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg