Kwaliteitsplan Surplus 2018

Binnen Surplus wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door  te zoeken naar en open te staan voor verbetermogelijkheden. In januari 2017 bood het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan zorgaanbieders van verpleeghuiszorg aan. Dit kader biedt de mogelijkheid om de verbetermogelijkheden samen te brengen en te communiceren in één plan.

Begin 2017 was er nog geen sprake van een fusie tussen deBreedonk, Elisabeth en Surplus. De toen nog drie aparte stichtingen waren ieder voor zich volop bezig met dit kwaliteitskader. Op 1 augustus 2017 was de bestuurlijke fusie tussen deze drie organisaties een feit en per 1 januari 2018 zullen zij juridisch fuseren. Het kwaliteitsplan 2018 is om die reden geschreven voor de nieuwe fusieorganisatie Surplus.

Het kwaliteitsplan voor Surplus is ontstaan door te kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende organisaties en door met elkaar in gesprek te gaan over de visie met betrekking tot de verschillende onderwerpen. In het eerste kwartaal van 2018 zal dit verder per locatie uitgewerkt worden en op deze manier zullen alle locaties van Surplus hier actief mee aan de slag gaan.

Download hier het kwaliteitsplan 2018