Kwaliteitsplan Surplus 2019

Binnen Surplus wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door te zoeken naar en open te staan voor verbetermogelijkheden. Jaarlijks wordt een kwaliteitsplan opgesteld mede ingevolge het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Surplus is per 1 januari 2018 tot stand gekomen uit een fusie tussen de organisaties deBreedonk, Elisabeth en Surplus. In 2018 is gewerkt met een kwaliteitsplan die de diverse initiatieven en werkwijzen van de drie organisaties samenbracht. Op diverse fronten en manieren is gewerkt aan kwaliteit en zijn mooie resultaten behaald welke op een later moment worden weergegeven in het kwaliteitsjaarverslag 2018.

Basis van het kwaliteitsplan is 'Zie mij' overeenkomstig de visie van Surplus. Dit vraagt om luisteren, echt kijken, de kwetsbaarheid opzoeken, in de spiegel durven kijken, vragen stellen, lef tonen en continu breder kijken dan de zorgvraag van de bewoner. Het is belangrijk dat we de mensen in nabijheid van de bewoner ook echt zien. We willen de bewoner, de familie, naasten, vrijwilligers en medewerkers echt zien. Met het vernieuwde kwaliteitsplan zet Surplus een eigen koers in zodat voor bewoners en stakeholders duidelijk is waar Surplus aan bouwt en waarop bewoners kunnen vertrouwen en welke vernieuwing zij mogen verwachten.

Dowload hier de kwaliteitsdocumenten:

Kwaliteitsplan 2019
Bijlage 1 Profiel zorgorganisatie
Bijlage 2 Personeelssamenstelling
Bijlage 3 Arbeidsmarkt
Infograpic