Notaris vertelt tijdens informatiebijeenkomst

Voor veel mensen zijn erfrecht, schenken en levenstestament geen onderwerpen waar men dagelijks bij stil staat, terwijl het goed regelen van dergelijke zaken rust en duidelijkheid kan geven. Daarom organiseert Huis van de Wijk De Ankerkuil (Moerdijk) een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer informatie wil over deze onderwerpen.

Notaris

Tijdens deze bijeenkomst geeft notaris meneer Cornelissens uitleg over erfrecht, schenken en levenstestament.

Waar en wanneer?
Datum: donderdag 12 oktober 2017
Locatie: Huis van de Wijk De Ankerkuil, Steenweg 48 in Moerdijk
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Welkom
Wij stellen het op prijs als u zichzelf aanmeldt door een email te sturen naar monique.van.bedaf@surpluswelzijn.nl
Zonder aanmelding bent u ook van harte welkom.

Publicatiedatum: 4 okt 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Groep