Online petitie voor dementievriendelijke samenleving

Op initiatief van ‘Samen dementievriendelijk’ loopt van 28 augustus t/m 17 september de actie ‘Laat ze niet staan!’. ‘Ze’ zijn in dit geval mensen met dementie. Bedoeling is om in deze periode zoveel mogelijk steunbetuigingen (emailadressen) te verzamelen voor meer begrip, aandacht en betere hulp voor mensen met dementie.

Teken uiterlijk 17 september de online-petitie op www.laatzenietstaan.nl. Op deze manier laat je zien dat je maatregelen steunt die de gemeente Moerdijk en heel Nederland dementievriendelijk moeten maken.

Het aantal dementiepatiënten in Moerdijk stijgt naar verwachting naar 660 in 2020, en bijna 1000 in 2030. Op dit moment bedraagt dat aantal 590. Deze cijfers betekenen echter ook dat een nog veel groter aantal familieleden, vrienden en buren eveneens te maken hebben of krijgen met de gevolgen van dementie.

Moerdijk en dementie
Surplus zet zich met verschillende samenwerkingspartijen (CZ, Gemeente Moerdijk, Thebe en Alzheimer Nederland) in om inwoners met dementie zo goed mogelijk te helpen. Surplus heeft medewerkers in dienst die speciaal getraind zijn in het herkennen van dementie. Heeft u vragen over zorg rondom dementie? Neem dan contact op met een van onze dementieconsulenten via info@surplusgroep.nl of bel met onze klantenservice 076 208 22 00.

Publicatiedatum: 5 sep 2017