Nieuwe doelgroep op het Antonius Abt

Na een hele lange en zorgvuldige voorbereiding was het dan zo ver. Op 3 juli openden we een nieuwe woongroep. De woongroep "de Vlonder" is een begeleidingsafdeling binnen de locatie wooncentrum Antonius Abt.

Meerwaarde:
Onze jarenlange ervaring met cliënten met gerontopsychiatrische problematiek in combinatie met een indicatie voor 24-uur verpleeghuiszorg heeft geleerd dat er binnen deze cliëntengroep meerdere niveaus van functioneren zijn. Voor de groep cliënten die gaan wonen op "de Vlonder" ligt het accent met name  op het begeleiden.  Het stimuleren van meer zelfstandigheid, dichter bij de samenleving, en het samen wonen en leven met mensen die eenzelfde soort zorgbehoefte nodig hebben, zal leiden tot een hogere tevredenheid van leven.

Deze woonvorm voorziet in toenemende mate  in specifieke zorgvragen op het gebied van de gerontopychiatrie. Kort samengevat: kwalitatief goede zorg voor een complexe categorie cliënten. We zetten in op een hogere mate van welbevinden, mensen kunnen zichzelf zijn en voelen zich veelal thuis, er is een grote mate van tevredenheid van familie.

Door jarenlange ervaring met deze doelgroep en de combinatie van een kleinschalige woonvorm, therapeutisch woonklimaat, relevante dagbesteding en beschikking over professionele medewerkers, zijn we in staat door zorg en begeleiding een adequaat antwoord te geven op diverse vragen.
 
Cliëntengroep:
De  doelgroep van het begeleid wonen bestaat uit de oudere en volwassen cliënt met psychiatrische problemen, bij wie sprake is van fysieke, psychische en /of sociale achteruitgang. Het psychisch evenwicht is redelijk stabiel. Mocht men met perioden meer ondersteunen nodig hebben, dan wordt hierin voorzien. De cliënt heeft behoefte aan een woonplek met 24-uurs zorg en begeleiding in een open setting.

Het lukt deze groep mensen met  chronische psychiatrische problemen, niet zelfstandig te wonen en te functioneren in de maatschappij. Voor deze groep cliënten is het afdeling “de Vlonder” een passende oplossing om zo zelfstandig mogelijk te wonen en te functioneren.

De Vlonder:
Binnen het concept 'begeleid wonen' op het Antonius Abt kunnen 9 mensen wonen met een gerontopsychiatrische indicatie. De appartementen bevinden zich in een wooncentrum op de begaande grond en afdeling de Vlonder beschikt over een aangrenzende tuin. De doelstelling is dat, en we doen dit stapsgewijs, de groep steeds zelfstandiger wordt en dat ze samen verschillende taken uitvoeren. Denk aan afwassen, zelfstandig koken, de tuin onderhouden en boodschappen doen.

Op dit moment verhuizen de eerste bewoners naar de Vlonder. Deze eerste bewoners komen allemaal van onze eigen afdeling de Haven. Elk van deze bewoner heeft de wens en is in staat om meer zelfstandigheid en vrijheid te krijgen. Samen met familie, ondersteunende diensten en onze medewerkers gaan we op de Vlonder een nieuwe leefomgeving realiseren voor onze bewoners.

Een van de mooiste opmerkingen van een van de nieuwe bewoners  was: "Wat ontzettend fijn dat ik de kans krijg en dat mijn huidige kamer niet mijn laatste plek is. Ik had niet durven te dromen dat ik nog eens een plek voor mezelf krijg".

Publicatiedatum: 4 jul 2017