deBreedonk, Elisabeth en Surplus willen fuseren

Stichtingen deBreedonk, Elisabeth en Surplus (verder: BES) zijn van plan om per 1 juli 2017 te gaan fuseren. Voor klanten verandert er niets aan de huidige zorg en ondersteuning.

Waarom fuseren?
De samenleving is in verandering. Mensen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun welzijn, zorg en voor elkaar. Een groot deel kan dit uitstekend zelf regelen, maar er zijn ook veel mensen die daar hulp bij  nodig hebben. Verschillende professionals zoals zorg- en welzijnsaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, lokale wijk- en buurtinitiatieven spelen soms dagelijks een rol in hun leven. Medewerkers en vrijwilligers van deBreedonk, Elisabeth en Surplus zetten zich iedere dag in voor mensen die ondersteuning en zorg  nodig hebben. Dit doen ze bij hen thuis, in buurten en wijken, maar ook in de verschillende  woonzorglocaties of vanuit een ondersteunende functie. Als bestuurders geloven we in samenwerking. Door onze krachten te bundelen en te investeren in samenwerking met andere professionals kunnen we nog meer betekenen voor de burger in ons werkgebied.

Met name in Breda, biedt samenwerking mogelijkheden om de dienstverlening te versterken door de bundeling van zorg- en welzijnsactiviteiten van de BES organisatie. We denken hierbij aan de succesvolle (meer op zorg en welzijn gerichte) en gedragen concepten zoals wijkzuster en sociale wijkteams. Ook een goede spreiding van de woonzorgcentra  over ons werkgebied, draagt bij aan een goede verankering in de wijken en lokale herkenbaarheid. Tegelijkertijd biedt het de BES organisatie de mogelijkheid om  de verpleeghuiszorg, waar goede en liefdevolle zorg aan zeer kwetsbare ouderen zo van belang is, in woonzorgcentra verder te ontwikkelen.

Klanten
De dienstverlening van de beoogde BES organisatie richt zich op een brede doelgroep, van jeugd tot ouderen. Veel van onze dienstverlening is gericht op kwetsbare mensen in de samenleving. Deze mensen ondersteunen we met het brede palet aan dienstverlening vanuit welzijn en zorg. We bieden niet alleen zorg en ondersteuning, we zijn ook actief in wijken en buurten om de inwoners van die wijken te leren kennen. Zodat we tijdig hun vragen kunnen signaleren, maar ook vragen die wellicht breder in de samenleving leven. Daar spelen we graag op in. Maar we werken ook aan de gezamenlijke crisisopvang van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis en gezamenlijke revalidatie van ouderen.

Voor de huidige klanten verandert er niets aan de zorg en ondersteuning van deBreedonk, Elisabeth, Surplus. Klanten die thuiszorg ontvangen of een andere vorm van ondersteuning blijven dit gewoon ontvangen. Bewoners van onze woonzorgcentra blijven ook gewoon in hun vertrouwde woonomgeving. 

Medewerkers en vrijwilligers
Bij de uitvoerende zorg- en welzijnsfuncties verdwijnen geen arbeidsplaatsen. Ook in management- en ondersteunende functies zijn er niet teveel personeelsleden als we dat vergelijken met het landelijk gemiddelde. Door het samengaan van de drie organisaties ontstaan er misschien wel dubbelingen in deze managementfuncties. We zijn hierover in gesprek met betrokken collega’s, ondernemingsraden en vakbonden. We starten onze nieuwe organisatie dus niet met een reorganisatie, want dat is niet nodig.

Wat goed werkt, blijft natuurlijk! De bestaande dienstverlening van welzijn en van zorg blijft zoals deze is en locaties houden hun namen en herkenbaarheid. We geven ruimte aan initiatief en aan de zelforganisatie van teams en locaties. De overkoepelende naam wordt Surplus.

Samen verder bouwen
Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan alle voorbereidingen. De ondernemingsraden en familie-/cliëntenraden zijn hier nauw bij betrokken. De fusie-aanvraag moet nog wel worden beoordeeld door  de externe toezichthouders, de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument & Markt. Zij beoordelen of voldaan wordt aan alle eisen en of fuseren is toegestaan.

Wij willen vanaf 1 juli 2017 samenwerken onder leiding van een nieuw bestuur met bekende gezichten, Jan Verbaal (huidige bestuurder Elisabeth), Anton van Mansum en Anthonie Maranus (beide huidige bestuurders van Surplus). deBreedonk heeft een tijdelijke bestuurder, Eef Weenink, die niet gaat deelnemen in het nieuwe bestuur. De drie bestuurders sturen dus vanaf 1 juli 2017 samen deBreedonk, Elisabeth en Surplus aan.

Vanaf 1 juli wordt gestart met het maken van plannen voor het daadwerkelijk samenvoegen van alle onderdelen van de drie organisaties. Het is de bedoeling dat de daadwerkelijke samenvoeging  op 1 januari 2018 gaat plaatsvinden. Graag stellen we alvast de drie organisaties voor:

Stichting deBreedonk
Stichting deBreedonk is een organisatie die verzorging, verpleging op basis van kleinschalig wonen, behandeling, begeleiding, huisvesting en zorg thuis levert. deBreedonk heeft twee locaties in Breda, aan de Willem van Oranjelaan naast het Mastbos en de locatie Molenstaete in Brabantpark, tegenover Amphia Molengracht. Daarnaast is deBreedonk heel actief in de wijk Heksenwiel in de Haagse Beemden met thuiszorg.
http://www.breedonk.nl/

Stichting Elisabeth
Stichting Elisabeth is een organisatie die voor ouderen een compleet aanbod heeft op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Elisabeth heeft vier locaties in Breda en Ulvenhout: Elisabeth Vuchterhage, Elisabeth Centrum, Elisabeth De Donk en Elisabeth Westerwiek. Deze locaties zijn tevens ontmoetingspleinen voor de wijk. Ook in Bavel heeft Elisabeth nog een ontmoetingsplein. Elisabeth heeft daarnaast ook een revalidatie-afdeling, een behandelcentrum, thuiszorg en een zorghotel (Merlinde).
http://www.elisabethbreda.nl/

Stichting Surplus
Surplus is een regionale organisatie en heeft een compleet aanbod op het gebied van welzijn, zorg, comfort en wonen. Surplus heeft zeven woonzorgcentra; serviceresidentie Vredenbergh in Breda, Antonius Abt in Terheijden, De Zeven Schakels in Zevenbergen, Fendertshof in Fijnaart, Ganshoek in Lage Zwaluwe, St. Martinus in Zevenbergschen Hoek en Mauritshof in Klundert. Surplus heeft ook een revalidatie-afdeling in het Amphia Langendijk, De Brug, thuiszorg, activiteitencentra/huizen van de wijk en een breed aanbod aan welzijnsdiensten, zoals maatschappelijk werk, informele zorg, ouderenwerk, jongerenwerk en wijkwerk.
www.surplus.nl

Meer informatie
Vanaf nu gaan we regelmatig informeren over de ontwikkelingen. Dit doen we via een nieuwsbrief en onze websites. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan dat door het sturen van een bericht naar het e-mailadres: opwegnaarbes@surplusgroep.nl

Publicatiedatum: 19 apr 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep