Heeft u zicht op uw mantelzorg?

Eén op de vijf Nederlanders zorgt voor een ander en bijna iedereen krijgt er ooit mee te maken: ouders die hulp nodig hebben, een zieke buurvrouw die u dagelijks helpt, een gehandicapte partner of kind. Dat zorgen is heel gewoon en ook heel bijzonder.

Vanzelfsprekend
Mantelzorger is voor veel mensen heel gewoon. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn, dat mantelzorg een risico tot overbelasting kent en dat er hulp en ondersteuning is waar de mantelzorger gebruik van kan maken. Zicht op mijn mantelzorg is erop gericht dat bewustzijn te creëren en de mantelzorger vervolgens gericht advies te geven welk aanbod de mantelzorger kan ondersteunen. Doel hiervan is om overbelasting te voorkomen en daarmee een hogere kwaliteit van leven voor de mantelzorger te realiseren. Mantelzorgers zorgen als vanzelfsprekend voor hun naaste. Vaak zorgen zij lange tijd en heel intensief. Bent u mantelzorger? Surplus Welzijn (voorheen HOOM) heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, een online vragenlijst voor mantelzorgers gemaakt. Deze vragenlijst is inmiddels door 1000 mensen in West-Brabant ingevuld.

Inzicht dankzij vragenlijst
In samenwerking tussen Surplus en CZ is de vragenlijst doorontwikkeld. Er zijn verdiepingsvragen toegevoegd, gericht op mantelzorgers van mensen met dementie. Wat geeft u de kracht om te zorgen? Wat maakt het zwaar? Antwoorden op deze vragen vindt u in de vragenlijst. Aan het einde van de vragenlijst krijgt u vrijblijvend advies.

Het sluipt erin
’Het zorgen sluipt erin’ is een veelgehoorde uitdrukking. Voordat u het beseft bent u overbelast. Dan kan het zijn dat u niet meer voor uw naaste kunt zorgen. Andere maatregelen moeten dan genomen worden. Daarom is het goed om uw eigen situatie als mantelzorger goed in beeld te brengen. Niemand is erbij gebaat als de mantelzorger overbelast raakt. U moet eerst goed voor uzelf zorgen voor u voor een ander kunt zorgen.

Klik hier voor meer informatie over de tool en de toepassing ervan.

Publicatiedatum: 19 dec 2016