Surplus versterkt de verbinding met vrijwilligers via WIFA

Dinsdag 6 december is een journalist van het landelijke programma Waardigheid en Trots een kijkje komen nemen op de locatie Antonius Abt in het kader van de nationale Dag van de Vrijwilliger.

Rondom deze dag heeft Surplus de ‘WIFA-themaweek’ georganiseerd, waarin extra aandacht uitgaat naar de inzet van vrijwilligers. Deze themaweek maakt onderdeel uit van het Surplus programma ‘Meer waardigheid en trots’. WIFA staat voor: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen.

Lees hieronder het artikel ‘Surplus versterkt de verbinding met vrijwilligers via WIFA’ op de pagina van Waardigheid en Trots.

http://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/surplus-versterkt-verbinding-vrijwilligers-wifa/

Publicatiedatum: 7 dec 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep