Cijfers & Resultaten 2015

Het is niet ons geld. Het is het geld voor onze bewoners. Daarom is de jaarrekening voor iedereen te zien. Interesse?

Bekijk onze jaarrekening Heb je ons op tv gezien? Wat hebben we gedaan in 2015
  • bewoners somatiek/tweezorg van woonzorgcentrum De Zeven Schakels een onvergetelijke vakantie bezorgd (€ 1650,-)
  • een mooi bedrag geschonken (€ 1350,- en € 750,-) zodat verschillende bewoners van onze psychogeriatrische afdelingen op reis konden
  • folders verspreid
  • donatieboxen aangeschaft
  • het comité van aanbevelingen uitgebreid naar vijf personen

We hebben ervoor gezorgd dat de alom gewaardeerde Lourdesreis weer plaats kon vinden

‘Dit is mijn beste Lourdesreis ooit’

Moe maar voldaan

‘Wat hebben de mensen weer genoten…’

Willeke Alberti toonde in 2015 dat zij onze stichting een warm hart toedraagt

Stichting de Plus van Surplus steunde het project Beleef- en beweegtuin van De Zeven Schakels met financiële middelen.

Stichting de plus van Surplus
De Plus van Surplus is een stichting met meerwaarde als basis. Met de focus op het bieden van extra’s aan cliënten van Surplus, om bijzondere ideeën van cliënten en personeel te verwezenlijken. De stichting steunt innovatie initiatieven van Surplus, die dankzij de Stichting vertaald worden in projecten. Projecten die grote en kleine kinderen, welzijnscliënten en senioren prikkelen tot bewegen, stimuleren tot ontmoeting en volop plezier geven.

Alle giften en legaten zijn welkom, groot of klein, zakelijk of particulier. De Stichting is gerangschikt als een ANBI-instelling en betaalt geen belasting over de gift of legaat. Alle verkregen middelen worden volledig besteed aan het realiseren van bijzondere projecten. Wij verwelkomen u graag als donateur, eenmalig of structureel. Alle giften en legaten zijn welkom, groot of klein, zakelijk of particulier. Je kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL52ABNA0244723737 ten name van Stichting De Plus van Surplus, Zevenbergen.

Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.