Naar een optimaal contact met de mantelzorgers

Woensdag 9 november is een journalist van het landelijke programma Waardigheid en Trots een kijkje komen nemen op de Ganshoek in het kader van de Themaweek Mantelzorgers. Deze themaweek maakt onderdeel uit van het Surplus programma ‘Meer waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor ouderen’.

Het verschil maken voor onze bewoners en hun familie, dat is wat Surplus wil bereiken met het programma ‘Meer waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor ouderen’. In het kader van dat programma heeft Surplus de Themaweek Mantelzorgers georganiseerd. Hierbij staat de SOFA-methode centraal. SOFA staat voor: Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen.

De journalist is op de Ganshoek komen kijken wat het doel is van de Themaweek Mantelzorgers en wat dit betekent voor het programma ‘Meer waardigheid en trots’. Lees hieronder het artikel ‘Met Surplus op de SOFA voor optimaal contact met de mantelzorgers’ op de pagina van Waardigheid en Trots.

http://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/surplus-op-sofa-optimaal-contact-mantelzorgers/

Publicatiedatum: 15 nov 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep