Donderdag 22 september: Historische wandeling in Zevenbergen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Met een aantal verschillende partijen uit de regio (Gemeente Moerdijk, CZ, Surplus, Thebe, Alzheimer Nederland en huisartsen) zijn we dit jaar gestart met een project om de dementiezorg in de gemeente Moerdijk te verbeteren. De periode rondom Wereld Alzheimer Dag is een goede gelegenheid om meer aandacht te vragen voor het onderwerp dementie. De projectgroep organiseert daarom een wandeling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Reis door de tijd
Op donderdag 22 september (13.00u – 15.00u) gaan  we in Zevenbergen een wandeling maken met een aantal mensen  met dementie en de familieleden die voor hen zorgen. Er  wandelen ook verschillende projectmedewerkers mee. Het thema van de wandeling is ‘Reis door de tijd’. Onder begeleiding van een gids van de Heemkundekring Zevenbergen lopen  de deelnemers een route door de historische kern van Zevenbergen. Tussendoor pauzeren we even en nuttigen we iets lekkers. Er kunnen ongeveer 30 à 35 mensen deelnemen aan deze wandeling en er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
Wilt u graag meelopen? Meld u dan vóór 12 september aan via communicatie@surplusgroep.nl. Vermeld hierbij uw naam/namen, telefoonnummer en e-mailadres. Geef hierbij ook aan bij iedere aangemelde persoon of het gaat om iemand met dementie of een mantelzorger. Reageer op tijd, want het aantal deelnemers is beperkt.

Publicatiedatum: 5 sep 2016