Keurmerk voor het Brakkenfestival

De organisatie van Het Brakkenfestival kreeg deze week goed nieuws: het NOV Keurmerk Goed Geregeld is toegekend en daar zijn ze super trots op! Het Keurmerk is voor het Brakkenfestival, en Surplus Welzijn, een kroon op haar harde werk.

Het Brakkenfestival weet dat het van groot belang is om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor het werven en behouden van vrijwilligers. Vrijwilligers willen een bijdrage leveren aan de maatschappij, en dan het liefst in een aangename omgeving. Het NOV keurmerk laat zien dat het Brakkenfestival op een professionele manier werkt en goed zorgt  voor haar vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk
En het Brakkenfestival heeft het daadwerkelijk voor goed voor elkaar. Tijdens het traject van het beoordelen van het keurmerk bleek dat de organisatie vrijwilligerswerk op maat biedt voor mensen met én zonder beperking. Ook biedt de organisatie vrijwilligerswerk voor vrijwilligers die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit gebeurt door het hele jaar door vrijwilligerswerk uit te rollen voor (en met) jonge kinderen, tieners, jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Er zijn dagelijks werkgroepen, commissies en uitvoerende groepen bij zorginstellingen, scholen en  werkplaatsen bezig.  Inmiddels is het Brakkenfestival is een kapstok geworden waar een keur van bezigheden onder is komen te hangen. Ieder in eigen kracht én het eigen talent benut.

Veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden
De procedure van het behalen van het keurmerk liet de organisatie inzien hoe ver ze eigenlijk gaan en gekomen zijn. Van veiligheid tot het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en van tieners tot bekwame vrijwilligers. Het ontwikkelingsmodel werkt: van assistent vrijwilliger, naar vrijwilliger, assistent bestuurslid tot aan bestuur. Het hele traject vol ervaringe en kennis.

Missie
Het Brakkenfestival kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan ze namelijk haar missie niet bereiken: alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in Breda en omgeving een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden waarbij sociaal, educatief, cultureel en motorisch vlak gestimuleerd wordt. Hierbij willen zij vrijwilligers de mogelijkheid geven zich te ontplooien en een netwerk van bedrijven die ondersteuning kunnen bieden aan te sporen tot handelen.

Wat is het NOV-keurmerk Goed Geregeld?
Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Het keurmerk is vier jaar geldig. Met het keurmerk wil Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau en ze daarvoor vervolgens publieke erkenning bieden. Organisaties die het NOV-keurmerk krijgen, kunnen op een objectieve manier laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties  kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld.

Ben je enthousiast geworden om vrijwilligerswerk te doen bij het Brakkenfestival? Meld je dan snel aan via www.brakkenfestival.nl/aanmelden !

Noot voor de redactie: Voor meer informatie neemt u contact op met Marian Pistorius, coördinator Brakkenfestival, op telefoonnummer 06 - 81 48 40 61.

Publicatiedatum: 16 jun 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep