Promotie Lisette Schipper

Onze collega Lisette Schipper (secretaris raad van bestuur) heeft de afgelopen jaren bij onderzoeksdepartement Tranzo van Tilburg University een onderzoek uitgevoerd naar het toegangsproces in de ouderenzorg. Dit onderzoek heeft geleid tot een proefschrift, dat zij op vrijdag 10 juni gaat verdedigen.

Het doen van onderzoek dat leidt tot een promotie is een enorme klus. Lisette heeft een aantal jaren hier hard en met veel passie en uithoudingsvermogen aan gewerkt. Het resultaat mag er zijn. De beoordelingscommissie schrijft lovende woorden over het onderzoek.

Het onderzoek
Lisette heeft onderzoek gedaan naar hoe organisaties die zorg en dienstverlening bieden aan ouderen, hun toegangsproces hebben ingericht. Toegang tot zorg gaat over het proces dat klanten doorlopen van het stellen van een zorgvraag tot het moment dat er daadwerkelijk zorg wordt verleend thuis of, en daar gaat het in dit onderzoek vooral over, bij een opname in een woonzorgcentrum. Door alle veranderingen in de zorg wordt het goed organiseren van dit toegangsproces steeds belangrijker, zowel voor klanten als voor de organisatie. Ook heeft Lisette de ervaringen en verwachtingen en ouderen zelf in beeld gebracht, zowel via een vragenlijst als met behulp van interviews. Voor de inrichting van het toegangsproces is het belangrijk om zowel bij het klantenperspectief als het organisatieperspectief aan te sluiten. De resultaten van het onderzoek kunnen Surplus, maar ook andere organisaties helpen om de belangrijkste uitgangspunten voor het toegangsproces te bepalen en te vertalen in een ontwerp.

Binnen Surplus zijn we ook aan het werk om de toegang beter te organiseren. Dat blijkt een complex vraagstuk. De resultaten van Lisette haar onderzoek kunnen ons daar zeker bij helpen.

Blogs
De interviews hebben niet alleen veel input voor het onderzoek opgeleverd, maar waren stuk voor stuk ook mooie, persoonlijke verhalen. Het was heel bijzonder hoe mensen bereid waren hun verhaal te delen en die verhalen zijn dan ook vertaald door Lisette in blogs die ongeveer 1 keer per twee weken verschijnen op de intranetpagina, Surplusnet.

Promotie
Het onderzoek is uitgevoerd bij de academische werkplaats ouderen van Tranzo, onder begeleiding van een promotiecommissie bestaande uit prof. dr. Katrien Luijkx en prof. dr. ir. Bert Meijboom van Tilburg University en prof. dr. Jos Schols van Maastricht University. Het onderzoek heeft geleid tot het proefschrift ‘Challenges of access: Client and provider perspectives on the access process to long-term care for older people.’ Dit is inmiddels goedgekeurd, wat betekent dat Lisette haar proefschrift mag gaan verdedigen ten overstaan van een commissie van hoogleraren. Dit vindt plaats op 10 juni 2016, om 14.00 in de aula van Tilburg University. De verdediging is openbaar, dus collega’s zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De verdediging is in het Nederlands.

Uitnodiging promotie

Tot slot
Zoals voorgaand beschreven: promotieonderzoek is een enorm project. Dat doen en afmaken vraagt veel, zeker naast ook een drukke baan en een gezin. De promotie op 10 juni is een prachtige kroon op al dit werk. Lisette, we zijn trots op je!Surplus organiseert samen met Tranzo een symposium over de transities in de ouderenzorg. Dit symposium vindt plaats op 10 juni in de aula van Tilburg University, voorafgaand de promotie van onze collega Lisette Schipper.

Publicatiedatum: 24 mei 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Groep