Nieuw lid raad van toezicht Surplus

Met ingang van 14 april jl. is drs. John Taks toegetreden tot de raad van toezicht van Surplus. John is voorzitter van de raad van bestuur van Diakonessenhuis Utrecht. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring in de zorgsector.

John woont al geruime tijd in het werkgebied van Surplus. Mede daardoor kent hij de verschillende activiteiten van de organisatie. ‘Ik heb, ook vanuit eigen persoonlijke werkervaring, veel respect voor het dagelijkse zware werk van de medewerkers. Ik hoor in mijn woonplaats en naaste omgeving goede berichten over de werkzaamheden door medewerkers van Surplus.

Betrokkenheid
'Kenmerkend voor Johns loopbaan is de betrokkenheid die hij heeft gehouden voor de directe zorg. Deze zorgverlening heeft zijn persoonlijke interesse. ‘Ik wil er graag een bijdrage aan leveren’ aldus John. Hier voegt hij aan toe: ‘Om zorgverbetering en kwaliteitsverhoging te bereiken, ben ik sterk gericht op het ontwikkelen van medewerkers en de organisatie. Extra aandacht wil ik besteden aan het welzijn van de cliënten en de belangen van de medewerkers die iedere dag met veel enthousiasme en persoonlijke betrokkenheid de zorg verlenen.’

Bewondert
Er zijn veel transities gaande die van invloed zijn op de cliënten, de medewerkers en Surplus zelf. John bewondert Surplus dat ze een breed pallet van zorg, wonen en welzijn aan blijft bieden. ‘Juist dit brede profiel vind ik vanuit bestuurlijk perspectief interessant.’

Opleiding verpleegkunde
Care, cure, cultuur en het onderwijs, het zijn sectoren waar John affiniteit mee heeft. Deze affiniteit is zichtbaar in zijn CV. Hij startte zijn studiecarrière met de opleiding verpleegkunde. Tevens is hij lid van verschillende raden van toezicht in maatschappelijke sectoren. Daardoor is John goed op de hoogte van en vertrouwd met de bestuurlijke en toezichthoudende rol én health care governance in de zorg.

Klik hier vooor meer informatie over de raad van toezicht

Publicatiedatum: 17 mei 2016