De wijkzuster is dichtbij, ook voor u

Lucette Hamers werd jaren geleden ziek, rolstoelafhankelijk en had veel zorg nodig: 'Er kwamen vele vragen op mij af en ik kreeg in korte tijd zoveel zorgverleners, dat ik bij mezelf dacht: dit moet en kan anders. Ik wou één aanspreekpunt met een deskundige die wist waar ik mijn zorgvragen kon stellen en die mij zou helpen in het oerwoud van regels en vergoedingen. Dat was voor mij de reden dat ik bij de Kruisvereniging heb gevraagd: 'Kan de Wijkzuster van vroeger niet terugkomen?'

Volgens keurmerk
Vanaf dat moment is bij de kruisvereniging in Roosendaal het balletje gaan rollen. Er zijn inmiddels 63 wijkzusters en -broeders werkzaam bij de leden van de coöperatie Wijkzuster West-Brabant. Zij voeren het concept van de wijkzuster van de Kruisvereniging Noord-Brabant uit. Zij zijn in het bezit van het Kruiswerk keurmerk.

De kracht van de wijkzuster
'En zelfs de Koning zag tijdens zijn werkbezoek op 16 maart aan de Kruisvereniging de kracht van Wijkzuster', vertelt Lucette. Iedere wijk in de aangesloten gemeenten heeft een eigen Wijkzuster die op huisbezoek komt en samen met de cliënt of diens belangenbehartiger bekijkt wat er nodig is. Dit is niet alleen zorg op medisch vlak maar zij legt ook contact met mantelzorgers, vrijwilligers en gemeente. 'De Wijkzuster is onafhankelijk, deskundig, heeft een groot netwerk en werkt vanuit haar hart', aldus Lucette. 'Ze haalt mensen uit hun isolement en waarborgt ook iemands privacy.' Iedereen die een zorgvraag heeft, jong of oud kan de Wijkzuster inschakelen via onderstaand nummer. De wijkzuster is dichtbij, ook voor u.

 

Publicatiedatum: 7 apr 2016