Surplus introduceert Thuisondersteuning in gemeente Breda

Vanaf april 2016 biedt Surplus Thuisondersteuning aan duizend inwoners van Breda. Inwoners kunnen hierdoor zo lang mogelijk thuis blijven wonen in een schoon huis aangevuld met ondersteuning.

In de gemeente Breda en de Brabantse Wal (gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) is Surplus ‘hoofdaannemer’ voor hulp bij het huishouden aan ruim 1100 inwoners. Surplus liet de werkzaamheden uitvoeren door een ‘onderaannemer’ namelijk schoonmaakbedrijf Nuevo West-Brabant. Op 1 maart 2016 is Nuevo West-Brabant failliet verklaard. ‘De continuering van de dienstver-lening aan de bestaande klanten alsmede het baanbehoud van de medewerkers heeft de hoogste prioriteit.’ zegt Anton van Mansum, bestuurder van Surplus. Inmiddels heeft Surplus hierover afspra-ken gemaakt met de curator.

Thuisondersteuning Breda
Vanaf april 2016 start Surplus samen met de gemeente Breda bij duizend inwoners de pilot Thuisondersteuning. In de pilot wordt de traditionele hulp bij het huishouden aangevuld met andere vormen van ondersteuning. Dit is een nieuwe manier van werken. Hierbij wordt breder gekeken naar wat een inwoner nodig heeft. ‘We kijken naar wat er nog wel kan en waar een steuntje in de rug nodig is.
Surplus kiest bewust voor vernieuwing en ontwikkeling. We zijn gespecialiseerd en hebben veel ervaring in het omgaan met kwetsbare mensen, veel meer dan een schoonmaakbedrijf dat heeft. Als we dit koppelen aan ons brede dienstverleningsaanbod zetten wij een volgende stap in thuisondersteuning van inwoners', zegt Surplus-bestuurder Anton van Mansum.
Door een groot deel van de medewerkers, naar verwachting 150, in Breda over te nemen, waarborgt Surplus de continuïteit van zorg voor deze klanten. Vanaf volgende week gaat Surplus gesprekken voeren met de medewerkers.

Brabantse Wal
Surplus is ‘hoofdaannemer’ in de Brabantse Wal voor de hulp bij het huishouden. TWB Thuiszorg gaat per 1 april 2016 als ‘onderaannemer’ deze werkzaamheden uitvoeren voor Surplus. Hierdoor blijven 150 klanten de bestaande hulp en ondersteuning ontvangen en behouden 35 medewerkers hun baan. 
 

Publicatiedatum: 9 mrt 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep