Zorg bij dementie

Martha Flora opent 1 februari a.s. een pop-up locatie met 12 à 13 plaatsen in de Breedonk, Willem van Oranjelaan 17, in Breda. De pop-up locatie wordt ingericht naar de standaard van de beschermde leefomgeving van een Martha Flora Huis.

Hierin hebben bewoners naast een eigen comfortabel appartement ook de keuze uit uiteenlopende gemeenschappelijke ruimten, met diverse sferen en een verschillend prikkelaanbod, de zogenaamde Meander. Naar verwachting kan medio 2017 de nieuwe locatie in Bavel in gebruik worden genomen.

"Als u straks bij ons komt wonen, blijft uw leven zoals het nu is. In elk geval zo veel mogelijk. Dat maakt Martha Flora uniek ten opzichte van andere zorgaanbieders. Het leven zoals u dat nu leeft zo goed mogelijk voorzetten en alle ruimte om uzelf te zijn – dat is het doel van de allerbeste dementiezorg."

Bn de Stem:Luxe zorg, voor wie het kan betalen

 

Publicatiedatum: 12 jan 2016