Een fijne plek voor jong en oud

Hij nodigt uit om te bewegen en buiten te zijn met elkaar. Er valt van alles te beleven en te ontdekken en gezond bewegen gaat er vanzelf. Kortom, een fijne plek waar jong en oud samen van kunnen genieten. Zelfs een kopje koffie of een glaasje fris behoren tot de mogelijkheden en iedereen is er welkom. Het lijkt een utopie; maar dan wel één die door de werkelijkheid is ingehaald. Gerealiseerd in de tuin van De Zeven Schakels aan de Doelstraat: de Beweeg- en Beleeftuin.

Vrijdag 25 september feestelijk geopend met muziek, zang, dans en lekkere hapjes. En iedereen was erbij; van bewoners tot genodigden en van schoolkinderen tot sponsoren. De initiatiefneemsters Judith Meijer en Gemma Verlijsdonk zijn dan ook dik tevreden. ‘Dit is wat we voor ogen hadden en dat is nu werkelijkheid geworden.’

Sponsoren
Maandenlang is er hard gewerkt aan de realisatie van de Beweeg- en Beleeftuin. Er werden sponsoren gezocht en acties gevoerd en ook de gemeente Moerdijk heeft een duit in het zakje gedaan. Afgelopen februari was de helft van het benodigde bedrag al binnen en konden de werkzaamheden van start gaan. In de voorbije maanden hebben de bewoners van De Zeven Schakels de voortuin van het woon/zorgcomplex dan ook langzaam zien veranderen van een kale vlakte in een tuin waar van alles te zien en te beleven valt. Zo zijn er wandelpaden aangelegd met struiken en planten. Er kunnen geuren en geluiden worden herkend en de kennis kan getest worden aan de hand van kleine opdrachtjes.  

Groepsgewijs
In het beweeggedeelte staan toestellen opgesteld die bedoeld zijn om de diverse spiergroepen te trainen. Geen solitaire opstellingen, maar vaak groepsgewijs. Bewegen moet naast zinvol ook leuk zijn is het motto. Een groot bord geeft uitleg over de diverse toestellen, het gebruik en de spiergroepen waarvoor ze bedoeld zijn. De officiële opening in september kreeg een extra feestelijk tintje door een optreden van zangeres Willeke Alberti. Dit optreden was een prijs die Pieter Couwenbergh, hoofd voeding Menu Surplus, met een spaaractie had gewonnen. Op een zonovergoten podium in de Beweeg- en Beleeftuin trakteerde ze de honderden aanwezigen op een uur lang bekende meezingers en intieme luisterliedjes. Het werd een feest van herkenning; inclusief dans en polonaise met de zangeres als grote voortrekker. Ook kinderen van basisschool de Regenboog waren aanwezig om te laten zien hoe belangrijk sporten is. Onder de noemer ‘bewegen is gezond’ lieten ze tal van sporten de revue passeren; van voetbal en hockey tot boksen en schermen. En toen daarna de toestellen in gebruik werden genomen door o.a. Wethouder Eef Schoneveld, diverse sponsoren en werknemers van Surplus was de officiële opening van de Beweeg- en Beleeftuin een feit.

Spontane actie
Dat alles is nu alweer enige tijd geleden. Maar wie de moeite neemt om nu eens een kijkje te gaan nemen in de Beweeg- en Beleeftuin ziet dat er nog steeds mensen zijn die er gebruik van maken. Zo heeft zich vanuit de aanleunwoningen een groepje  gevormd dat wekelijks, onder leiding van fysiotherapeut Judith Meijer, gebruik maakt van de toestellen. ‘Een spontane actie van de bewoners zelf en het sporten wordt altijd afgesloten met een partijtje jeu de boules’ lacht Judith. Ook ziet ze dat zelfstandige ouderen steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden die de toestellen bieden. Heel enthousiast is ze over het feit dat ook jongeren de weg naar de Beweeg- en Beleeftuin weten te vinden. ‘We zien scholieren die hier tussen de middag hun boterhammetje op komen eten en dan de toestellen gebruiken. Maar ook families met kleine kinderen beleven er plezier aan. Mensen weten langzaam de weg te vinden.’

Fijne plek voor iedereen
Tijdens de koude maanden die komen gaan zal het allemaal wel een beetje minder worden. Maar de animo van nu heeft de belofte in zich dat straks in het voorjaar de Beweeg- en Beleeftuin weer volop in gebruik zal worden genomen door zowel oud als jong. En dat is precies wat de initiatiefnemers voor ogen heeft gestaan bij de realisatie ervan: een fijne plek voor iedereen.

 

Publicatiedatum: 10 nov 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):