Jack Biskop [voorzitter]

“Ik vind het een groot voorrecht om mee te mogen werken aan het aangenamer maken van het leven van cliënten van Surplus door net dat beetje extra te regelen via Stichting de Plus van Surplus.”

Jack Bisskop

Jack is directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Roosendaal-Moerdijk. "Bij Stichting de Plus van Surplus mag ik de voorzittershamer hanteren".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar vorige pagina