raad van toezicht

raad van toezicht
De raad van toezicht is het interne toezichthoudend orgaan dat vanuit de samenleving toezicht uitoefent op de stichting Surplus. De raad van toezicht vervult tevens de werkgeversrol voor de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht adviseren de raad van bestuur en treden op als klankbord.

De raad van toezicht komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen en bij die bijeenkomsten is ook de raad van bestuur aanwezig. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht over belangrijke ontwikkelingen binnen Surplus, zoals samenwerkingstrajecten, beleids- en organisatieontwikkelingen maar ook over nieuwe projecten en producten. De raad van bestuur moet vanuit de statuten ook diverse stukken ter goedkeuring voorleggen aan de raad van toezicht, zoals de jaarrekening, begroting en beleidsstukken. 

De raad van toezicht van Surplus bestaat momenteel uit 9 personen. Elk lid wordt voor 4 jaar benoemd, en kan daarna voor nog een termijn van 4 jaar benoemd worden. Iemand kan dus maximaal 8 jaar lid zijn van de raad van toezicht. De centrale cliëntenraad van Surplus en de ondernemingsraad van Surplus adviseren bij de benoeming van nieuwe leden. Tenslotte zijn de leden op basis van hun expertise lid van een commissie, die specifieke zaken voor de bijeenkomsten voorbereid. Er is een auditcommissie voor financiële zaken en vastgoedonderwerpen, een remuneratiecommissie die adviseert over de werving, selectie en arbeidsvoorwaarden van leden van de raad van toezicht en raad van bestuur en een commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie.

Samenstelling Raad van Toezicht Surplus

Naam

Functie

Lid sinds

Mart Bekkers Voorzitter auditcommissie (voor 
financiële zaken en vastgoedonderwerpen)
November 2017
Angela Coppelmans
Lid auditcommissie Februari 2013
Annet Hoyng
Lid commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie Juli 2014
Thijs Malmberg
Voorzitter commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie September  2012                     
Lian Smits
Lid auditcommissie Oktober 2016
John Taks
Voorzitter remuneratiecommissie (voor personele zaken mbt bestuur en toezicht) April 2016
Paul Vlaardingerbroek
Commissie kwaliteit, veiligheid & innovatie November 2012
Henk van der Werfhorst Voorzitter raad van toezicht, lid remuneratiecommissie Januari 2018

 

Klik hier voor het reglement van de raad van toezicht