Raad van Bestuur

Surplus kent een tweehoofdig, collegiaal bestuur, bestaande uit Anton van Mansum en Anthonie Maranus. De Raad van Bestuur heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor strategie en organisatieontwikkeling. De Raad van Bestuur werkt met een portefeuilleverdeling voor de aansturing van operationele en tactische onderdelen.

De taakverdeling van de Raad van Bestuur is als volgt:

Taak Primair verantwoordelijke
Algemene strategie Surplus Raad van Bestuur gezamenlijk
Bedrijfsvoering Surplus Zorg Anthonie Maranus
Surplus Zorg intramuraal
(incl dienst behandeling en begeleiding)
Anthonie Maranus
Surplus Zorg extramuraal Anton van Mansum
Medisch/paramedisch Monique Maas [1]
Surplus Comfort Anthonie Maranus
Surplus Welzijn Anton van Mansum
HOOM Anton van Mansum
Concernstaf Anton van Mansum
Ondersteunende diensten Surplus Anton van Mansum
Vastgoedbeleid Anthonie Maranus

1  Ten behoeve van de medische eindverantwoordelijkheid binnen Surplus participeert M. Maas, specialist ouderengeneeskunde in de Raad van Bestuur, indien onderwerpen deze verantwoordelijkheid raken.

Klik hier voor het reglement van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de medewerkers van het bestuurssecretariaat. Janny van Malsen ondersteunt Anton van Mansum. Ingrid de Groot ondersteunt Anthonie Maranus.