Doe mee aan het project 'Zicht op mijn mantelzorg'

Ben je mantelzorger en benieuwd naar wat u de kracht geeft om te zorgen? En wat het zwaar maakt? Ga naar www.zichtopmijnmantelzorg.nl en vul de vragenlijst in, krijg inzicht in de oorzaken van uw belasting en leest het vrijblijvende advies.

U kunt aan het onderzoek  meedoen door een vragenlijst in te vullen via www.zichtopmijnmantelzorg.nl. De vragen gaan over wat de zorg voor uw naaste voor u betekent. Via de test krijgt u een indruk welk risico u loopt op het gebied van overbelasting, u krijgt inzicht in de bronnen die u kracht geven en wat aandachtpunten zijn. Want tegelijk met de score in de digitale vragenlijst krijgt u tips om, indien de score daartoe aanleiding geeft, hieraan iets te doen. U krijgt een advies waarin staat welke onderwerpen voor u meer aandacht nodig hebben en welke organisaties u hierbij kunnen ondersteunen.

Wilt u meewerken aan het onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u vanaf 1 augustus 2015 digitaal invullen via www.zichtopmijnmantelzorg.nl. U kunt de vragenlijst (en bijbehorende adviezen) ook op papier ontvangen. Het onderzoek loopt tot februari 2016.

Vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek en/of wilt u een papieren versie van de vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met Anita Huis in ’t Veld van Stichting HOOM via telefoonnummer 06-51982679 of mailadres a.huisveld@hoomondersteuning.nl.

Klik hier om het artikel Zicht op mijn mantelzorg te lezen

                

Publicatiedatum: 1 aug 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep