Hoe gaat het nu met u … MANTELZORGER?

Mantelzorgers zorgen als vanzelfsprekend voor hun naaste. Vaak zorgen zij lange tijd en heel intensief. Voor deze mantelzorgers heeft HOOM (Hulp en Ondersteuning Op Maat) een online vragenlijst gemaakt. Voor mantelzorgers die benieuwd zijn naar wat hen kracht geeft om te zorgen. En wat het zwaar maakt. Vanaf 1 augustus a.s. kunnen ze op www.zichtopmijnmantelzorg.nl de online vragenlijst invullen en vrijblijvend advies lezen. De vragenlijst is ook op papier beschikbaar bij HOOM via Anita Huis in ’t Veld.

Wat houdt je op de been?
Er zijn al meerdere vragenlijsten voor mantelzorgers, die vooral door hulpverleners worden gebruikt om de situatie van mantelzorgers in beeld te brengen. ‘Deze vragenlijst is echt anders’, vertelt Arjan Koreman, beleidsmedewerker van HOOM. ‘We hebben een vragenlijst gemaakt die mantelzorgers zelf in kunnen vullen. Door de vragen moeten mantelzorgers nadenken over hun situatie. Wat is er zwaar? Wat houdt mantelzorgers op de been? Aan het einde van de online versie volgt een conclusie en een gericht advies. Daarmee worden mantelzorgers verder geholpen. Ze kunnen zelf stappen zetten, zodat hun taak wat lichter wordt. Iedere mantelzorger kan de vragenlijst invullen en dat is nieuw. De vragenlijst is ook op papier beschikbaar.’

Maatwerk
Eén op de vijf Nederlanders zorgt voor een ander en bijna iedereen krijgt er ooit mee te maken: ouders die hulp nodig hebben, een zieke buurvrouw die je dagelijks helpt, een gehandicapte partner of kind. Dat zorgen is heel gewoon en ook heel bijzonder. Je krijgt een betere band met elkaar en je leert zelf ook wat van. En het is ook zwaar: je bent nooit meer echt vrij, hebt zorgen over de toekomst. Elke situatie is anders, dus het helpen van mantelzorgers moet echt maatwerk zijn.

Aandachtpunten en krachtbronnen
‘Met de vragenlijst kunnen mantelzorgers zelf hun situatie in beeld brengen’, licht Koreman toe, ‘en kijken wat de aandachtpunten en krachtbronnen zijn. En met wie ze daarover verder kunnen praten. Het kan dus worden gebruikt door mantelzorgers die geen contact hebben met hulpverleners. Ook hulpverleners kunnen de vragenlijst gebruiken. Samen met de mantelzorgers kunnen ze de situatie is beeld brengen en kijken welke hulp nodig is. De vragenlijst maakt maatwerk mogelijk.’

Samen met mantelzorgers en hulpverleners
‘De vragenlijst is gemaakt samen met mantelzorgers en hulpverleners’, vertelt Helma Martens, projectleider.  ‘We vonden het belangrijk dat mantelzorgers zelf aan konden geven hoe we de vragen het beste kunnen stellen. Vandaar dat we verspreid over West Brabant zes adviesgroepen hadden. Daarnaast is het ontwikkelen van de vragenlijst begeleid door een wetenschappelijke adviesraad, bestaande uit wetenschappers die bekend zijn met vragenlijsten voor mantelzorgers. Hierdoor hebben we echt een goede vragenlijst kunnen maken, die we in de testfase uitproberen.’
HOOM roept alle volwassen mantelzorgers in West-Brabant op om vanaf augustus de vragenlijst in te vullen.

Publicatiedatum: 15 jul 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep