Klusdag als start voor Beweeg- en beleeftuin

Zaterdag 9 mei a.s. van 10 tot 16.00 uur is er een Klusdag bij De Zeven Schakels in Zevenbergen. Minstens 40 vrijwilligers werken 9 mei samen aan het realiseren van een Beleef- en beweegtuin. Zo’n 500 m2 terrein tussen de Doelstraat en De Zeven Schakels transformeert tot een ‘pad met opdrachten’, moestuin en professionele oefentherapietuin met beweegtoestellen. Doordat de tuin niet is afgesloten, is iedereen op ieder moment welkom.

In de tuin kunnen mensen elkaar ontmoeten, bewegen en genieten. Verschillende generaties zullen elkaar in de tuin tegenkomen. Verhalen van senioren en de energie van de jeugd worden in een aangename omgeving uitgewisseld. Naast Stichting de Plus van Surplus wordt de tuin gesponsord door verschillende partijen zoals Moerdijk Fit, OFS, Shell en Moerdijkse uitdaging. Want alleen dankzij (financiële) hulp kan de Beweeg- en beleeftuin mogelijk worden gemaakt.

Fitter
Het gebruik van de beweegtuin geeft mensen de mogelijkheid om in conditie te blijven en om gezonder, fitter en vitaler te leven. De beweegtuin is een laagdrempelig en leuke manier om te sporten en om samen in beweging te zijn. Het gezamenlijk plezier beleven aan het verbeteren van de conditie is een meerwaarde van de Beleef- en beweegtuin. Vooral bij mensen met dementie heeft deze vorm van prikkeling een belangrijke meerwaarde. Het bevordert niet alleen het contact op dat moment, maar het gevoel van welbevinden zal ook na het bezoek aan de tuin nog een tijdje aanhouden.
Psychogeriatrische bezoekers van de tuin zullen vooral de geuren en kleuren van de planten weten te waarderen. De geur van pas gemaaid gras, verse kruiden of bloemen doet hen denken aan vroeger tijden en maakt soms een beter contact met deze mensen mogelijk. Bij de inrichting van de tuin wordt aandacht besteed aan het prikkelen van de zintuigen door een passende beplanting, gebruik van specifiek tuin- en straatmeubilair en de plaatsing van kunstobjecten. 

Revalidatiecliënten
In de tuin wordt een deel ingericht als oefenterrein voor revalidatiecliënten. Revalidatiecliënten kunnen (onder begeleiding) oefenen in het lopen of gebruik van hulpmiddelen op verschillende soorten ondergrond. Soms gaat het om het opnieuw verkrijgen van vertrouwen om op een zachte of oneven ondergrond te lopen, soms ook gaat het om te leren hoe met een rolstoel een verhoging op te gaan of hoe krukken te gebruiken bij een buitentrap.
 
Mantelzorgers
De tuin kan voor mantelzorgers meerdere betekenissen hebben. In de eerste plaats is het een fantastische plek om met het familielid naar toe te gaan. Er is volop te zien en te beleven, wat het contact vaak intenser maakt. In de tweede plaats kan de mantelzorger er zelf aan beweging doen. Tenslotte is de tuin voor de mantelzorger een ontmoetingsplaats.

Jongeren
In tegenstelling tot de senioren, zal bij jongeren vooral het educatieve aspect van de tuin voorop staan. Het leren zorgen voor de tuin, het zien groeien van planten en vruchten, de functie van dieren en natuurlijk het belang van het milieu worden spelenderwijs bijgebracht. Een belangrijke meerwaarde is het contact tussen de senioren en scholieren in een relaxte omgeving. Door het plaatsen van informatieborden en betrokkenheid van scholieren bij het onderhoud van de tuin, worden scholieren direct betrokken bij de Beleef- en beweegtuin.

Stichting de plus van Surplus
De Plus van Surplus is een stichting met meerwaarde als basis. Met de focus op het bieden van extra’s aan cliënten van Surplus, om bijzondere ideeën van cliënten en personeel te verwezenlijken. De stichting steunt innovatie initiatieven van Surplus, die dankzij de Stichting vertaald worden in projecten. Projecten die grote en kleine kinderen, welzijnscliënten en senioren prikkelen tot bewegen, stimuleren tot ontmoeting en volop plezier geven. Stichting de Plus van Surplus steunt het project Beleef- en beweegtuin van De Zeven Schakels met financiële middelen. Alle giften en legaten zijn welkom, groot of klein, zakelijk of particulier. De Stichting is gerangschikt als een ANBI-instelling en betaalt geen belasting over de gift of legaat. Alle verkregen middelen worden volledig besteed aan het realiseren van bijzondere projecten. Wij verwelkomen u graag als donateur, eenmalig of structureel. Alle giften en legaten zijn welkom, groot of klein, zakelijk of particulier. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL52ABNA0244723737 ten name van Stichting De Plus van Surplus, Zevenbergen.

Gemma Verlijsdonk en Judith Meijer staan u graag te woord bij vragen rondom de klusdag en over het project Beweeg- en beleeftuin in het algemeen. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0168 - 35 05 00.

Publicatiedatum: 2 mei 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Wonen, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):