Veranderingen bij Surplus Zorg

De zorg verandert. De maatregelen die de overheid neemt, gaan gepaard met forse landelijke bezuinigingen. Ook Surplus ontvangt volgend jaar minder middelen. Dit betekent dat ook Surplus haar zorg en dienstverlening hierop moet aanpassen.

Huidige ontwikkelingen
De huidige ontwikkelingen in de maatschappij en de organisatie van zorg en welzijn in Nederland vragen om een andere manier van denken en doen. We zullen meer voor onszelf, voor elkaar en met elkaar moeten gaan zorgen. De overheid noemt dit in haar beleid “de eigen kracht van mensen” en de “participatiesamenleving”. Mensen moeten een groter beroep gaan doen op hun eigen kracht. Waar nodig en mogelijk bundelen mensen hun krachten in de wijk waar ze wonen. Voorbeelden hiervan zijn; een buurvrouw die een boodschap of medicijnen voor u meeneemt of een vrijwilliger in een pluspunt die u helpt met het invullen van formulieren.

Anders organiseren
Deze veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. Sinds 2013 is Surplus zich aan het voorbereiden hierop. Door een nieuwe werkwijze te introduceren zowel in de zorg als de ondersteunende diensten is al een forse kwaliteit en efficiency slag gemaakt. Echter de bezuinigingen die op ons af komen zijn zo omvangrijk dat verder ingrijpen in de organisatie onontkoombaar is.

Verlies werkgelegenheid
Deze bezuinigingen richten zich op materiële en personele kosten. De bezuiniging op personele kosten vinden voornamelijk plaats binnen de ondersteunende functies, die niet direct uitvoering geven aan zorg. Hierbij moet u denken aan: centrale ondersteunende diensten, facilitaire dienstverlening, leidinggevende en staffuncties binnen Surplus Zorg. Surplus ontvangt minder middelen voor de zorg, dit wordt zoveel als mogelijk opgevangen door gebruik te maken van de aanwezige flexibiliteit. Bijvoorbeeld door het niet opvullen van vacatures en het verminderen van externe inhuur personeel. Het totale verlies van werkgelegenheid in 2015 bedraagt naar verwachting 30fte.

Informatiebijeenkomsten

De medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd over de veranderingen binnen Surplus Zorg.
De cliënten en contactpersonen worden geïnformeerd door middel van een brief.

Klik hier de flyer: "veranderingen in zorg & welzijn
Klik hier voor de brief:  "veranderingen in de Zorg"


Publicatiedatum: 20 nov 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep