Surplus jaarverslag online

We kijken terug op een jaar met veel ontwikkelingen, zowel binnen als buiten Surplus.

Jaarverslag Surplus

Hiervan doen we verslag in ons jaarverslag dat vanaf vandaag online staat

Om beter in te kunnen spelen op de externe ontwikkelingen en onze eigen kracht te versterken, hebben we onze strategische koers bijgesteld. Daarin wordt niet alleen onze visie verwoord, maar ook op welke wijze we die willen bereiken. Onze nieuwe koers is online beschikbaar: www.surplusgroep.nl/strategischekoers

Om u een idee te geven hoe we dit in de praktijk vormgeven, hebben we ook ons jaarverslag over 2013 opgebouwd vanuit onze zeven strategische programma’s.

2013 was het jaar waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van onze divisie kinderopvang. Vanaf 1 januari 2014 zijn onze kinderopvangactiviteiten ondergebracht bij Kober.

Toch willen we in dit verslag vooral stilstaan bij de hoogtepunten van afgelopen jaar. 2013 kende er gelukkig vele. Een aantal van die goede initiatieven van het afgelopen jaar hebben we gebundeld in het digitale jaarverslag 2013.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie! U kunt uw vragen en opmerkingen aan ons mailen via jaarverslag@surplusgroep.nl

Publicatiedatum: 23 jul 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep