Een nieuwe strategische koers voor Surplus

De vele externe en interne ontwikkelingen waren de concrete aanleiding voor een nieuwe strategische koers voor Surplus.

Strategische koers Surplus

Deze strategische koers staat nu online 

De koers is tot stand gekomen met input van interne en externe betrokkenen. Met al deze input hebben we een strategisch document geschreven voor Surplus. Het strategisch document is vertaald in een brochure, die vanaf vandaag dus ook op onze site terug te vinden is. U leest hierin onder andere de missie en visie van Surplus; waar staan we voor als organisatie, waar richten we ons op in de toekomst en hoe gaan we dat realiseren.

Om daadwerkelijk meerwaarde in de regio te kunnen bieden op het gebied van wonen, welzijn, zorg en comfort hebben we de koers van Surplus vertaald in zeven strategische programma's. Voor elk van deze programma's zijn doelstellingen geformuleerd, die een vertaalslag krijgen in projecten en initiatieven. Deze initiatieven maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden en dragen gezamenlijk bij aan het realiseren van onze ambities.

Publicatiedatum: 23 jul 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep